Ikony na pracovnej ploche umožňujú rýchly prístup k odkazom. Môžete ich zobraziť, alebo ak uprednostňujete čistú pracovnú plochu, môžete ich skryť. Taktiež môžete zmeniť ich veľkosť.

Zobraziť všetko

Zobrazenie ikon pracovnej plochy

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť ikony na pracovnej ploche.

    Zobrazí sa znak začiarknutia, ktorý označuje, že ikony pracovnej plochy sú zobrazené na pracovnej ploche.

Skrytie ikon pracovnej plochy

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť ikony na pracovnej ploche, čím sa zruší znak začiarknutia.

Poznámka

  • Skrytím všetkých ikon na pracovnej ploche sa príslušné ikony neodstránia. Ikony budú skryté, kým sa nerozhodnete ich znovu zobraziť.

Zmena veľkosti ikon pracovnej plochy

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu, ukážte na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Veľké ikony, Stredné ikony aleboKlasické ikony. (Klasické ikony sú najmenšej veľkosti.)

    Tip

    • Na zmenu veľkosti ikon na pracovnej ploche môžete použiť aj koliesko myši. Prejdite na pracovnú plochu, stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a otáčaním kolieska zväčšujte alebo zmenšujte veľkosť ikon.