Panel úloh je obyčajne umiestnený v dolnej časti obrazovky. Ukážka panela úloh:

Obrázok panela úloh
Panel úloh

Ak chcete uvoľniť miesto, panel úloh môžete skryť. Ak panel úloh nie je zobrazený na obrazovke, môže byť skrytý.

Zobraziť všetko

Zobrazenie panela úloh

  • Skrytý panel úloh sa zobrazí po ukázaní na miesto, kde bol naposledy zobrazený. Ak si toto miesto nepamätáte, ukážte najskôr na dolnú časť obrazovky a potom v prípade potreby na bočnú alebo hornú časť obrazovky. Na zobrazenie panela úloh možno bude potrebné presunúť ukazovateľ až na okraj obrazovky.

Skrytie panela úloh

  1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

  2. Zrušte začiarknutie políčka Zamknúť panel úloh.

  3. Začiarknite políčko Automaticky skrývať panel úloh.

    Panel úloh sa skryje. Môžete ho znova zobraziť ukázaním na miesto, kde bol naposledy zobrazený.

Vypnutie funkcie automatického skrývania

  1. Otvorte dialógové okno Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia a na položku Vlastnosti panela úloh a ponuky Štart.

  2. Zrušte začiarknutie políčka Automaticky skrývať panel úloh.