Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa nástroja Oprava pri spustení systému.

Zobraziť všetko

Čo je nástroj Oprava pri spustení systému?

Oprava pri spustení systému je nástroj na obnovu systému Windows, ktorý môže vyriešiť určité problémy, napríklad chýbajúce alebo poškodené systémové súbory, ktoré bránia správnemu spusteniu systému Windows. Nástroj Oprava pri spustení systému vyhľadá v počítači problém a pokúsi sa ho odstrániť s cieľom zabezpečiť správne spustenie počítača.

Ak sa počas spúšťania nástroja Oprava pri spustení systému vyskytnú problémy alebo ak počítač tento nástroj neobsahuje, výrobca počítača zrejme tento nástroj prispôsobil alebo nahradil iným nástrojom. Prečítajte si informácie dodané s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Ako sa nástroj Oprava pri spustení systému používa?

Nástroj Oprava pri spustení systému sa nachádza v ponuke Možnosti obnovovania systému, na inštalačnom disku systému Windows. Môže byť tiež nainštalovaný na pevnom disku v prípade, že sú v počítači predinštalované možnosti obnovovania systému. Nástroj Oprava pri spustení systému môže pri riešení problému zobraziť výzvu na určenie možností a v prípade potreby môže po vykonaní opravy reštartovať počítač.

Ak máte inštalačný disk systému Windows:

 1. Vložte inštalačný disk.

 2. Reštartujte počítač.

  Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť, a nakoniec na položku Reštartovať.
 3. Ak sa zobrazí výzva, stlačením ľubovoľného klávesu spustite systém Windows z inštalačného disku. Ak počítač nie je nakonfigurovaný na spúšťanie systému z disku CD alebo disku DVD, prečítajte si informácie dodané s počítačom.

 4. Vyberte nastavenia jazyka a kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na položku Opraviť počítač.

 6. Vyberte operačný systém, ktorý chcete opraviť a kliknite na položku Ďalej.

 7. V ponuke Možnosti obnovovania systému kliknite na položku Oprava pri spustení systému.

Ak sú v počítači predinštalované možnosti obnovovania systému:

 1. Vyberte z počítača všetky diskety, disky CD a DVD, potom počítač reštartujte.

  Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom kliknite na šípku vedľa tlačidla ZamknúťObrázok tlačidla Zamknúť, a nakoniec na položku Reštartovať.
 2. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak má počítač nainštalovaný len jeden operačný systém, pri reštartovaní počítača stlačte a podržte kláves F8. Kláves F8 musíte stlačiť skôr, než sa zobrazí logo systému Windows. Ak sa zobrazí logo systému Windows, bude potrebné počkať, kým sa nezobrazí obrazovka na prihlásenie do systému Windows, a potom počítač vypnúť alebo reštartovať.

  • Ak má počítač nainštalovaných viac operačných systémov, pomocou šípok zvýraznite operačný systém, ktorý chcete opraviť, a potom stlačte a podržte kláves F8.

 3. Na obrazovke Rozšírené možnosti spúšťania systému pomocou šípok zvýraznite položku Opraviť počítač a stlačte kláves ENTER.

 4. Vyberte rozloženie klávesnice a kliknite na položku Ďalej.

 5. Vyberte meno používateľa, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 6. V ponuke Možnosti obnovovania systému kliknite na položku Oprava pri spustení systému.

Vyskytujú sa problémy, ktoré nástroj Oprava pri spustení systému nedokáže odstrániť?

Nástroj Oprava pri spustení systému nedokáže opraviť zlyhanie hardvéru alebo určité typy napadnutia vírusmi. Tento nástroj neslúži na zálohovanie, preto nedokáže obnoviť osobné údaje, napríklad fotografie alebo dokumenty. V záujme ochrany počítača pravidelne zálohujte systém a súbory. Ďalšie informácie nájdete vyhľadaním termínu „zálohovanie“ v časti Pomoc a technická podpora.

Čo robiť v prípade, že nástroj Oprava pri spustení systému nedokáže problém odstrániť?

Ak bola oprava neúspešná, zobrazia sa súhrnné informácie o probléme a prepojenia na kontaktné informácie technickej podpory. Výrobca počítača môže pripojiť ďalšie pomocné informácie.