Výkon počítača môžete zvýšiť tak, že zabránite automatickému spusteniu nepotrebných programov pri spúšťaní systému Windows. Postup je nasledovný:

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Software Explorer.

  3. V poli Kategória kliknite na položku Programy v ponuke Pri spustení.

  4. Vyberte program, ktorého spúšťaniu chcete zabrániť, a potom kliknite na položku Vypnúť.

  5. Kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte, že chcete zabrániť spúšťaniu programu.

  6. Kroky 4 a 5 opakujte pre každý program, ktorého spúšťanie chcete zastaviť.