Ak sa zariadenie synchronizuje manuálne, je nutné vytvoriť zoznam súborov a zoznamy skladieb, ktoré sa majú synchronizovať vždy, keď chcete vykonať zmeny v súboroch v zariadení, a súbory zo zariadenia je nutné odstraňovať manuálne. K dispozícii je aj možnosť náhodne vyberať skladby v zariadení. Je to užitočné, ak chcete, aby prehrávač Windows Media Player vybral náhodný zoznam skladieb z knižnice prehrávača, ktorý sa bude synchronizovať so zariadením.

Zobraziť všetko

Pridanie alebo odstránenie položiek zo zariadenia

 1. Spustite prehrávač, pripojte zariadenie na počítač a potom kliknite na kartu Synchronizovať.

 2. Ak je pripojených viacero zariadení, na navigačnej table kliknite na zariadenie, ktoré chcete použiť.

 3. Ak chcete pridať súbory, albumy alebo zoznamy skladieb do zoznamu položiek na synchronizáciu, presuňte ich myšou na tablu so zoznamom.

  Ak chcete vybrať viacero susediacich položiek v zozname, podržte počas vyberania stlačený kláves SHIFT. Ak chcete vybrať nesusediace položky v zozname, podržte počas vyberania stlačený kláves CTRL.

 4. Ak chcete odstrániť položky, kliknite na danú položku na table so zoznamom a potom kliknite na položku Odstrániť zo zoznamu.

 5. Na table so zoznamom overte, či zoznam položiek na synchronizáciu obsahuje požadované položky, a či sa všetky zmestia do zariadenia.

 6. Kliknite na tlačidlo Spustiť synchronizáciu.

Prehrávanie náhodne vybratých skladieb na zariadení

 1. Spustite prehrávač, pripojte zariadenie na počítač a potom kliknite na kartu Synchronizovať.

 2. Kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Náhodný výber.

  Iná možnosť:

  Ak chcete pridať náhodne vybraté skladby z knižnice na tablu so zoznamom, kliknite na table so zoznamom na prepojenie Prehrať hudbu v náhodnom poradí. Pridajte alebo odstráňte ľubovoľné skladby a potom kliknite na položku Prehrať v náhodnom poradí.

Formátovanie zariadenia

 1. Spustite prehrávač a potom pripojte zariadenie na počítač.

 2. Ak chcete formátovať zariadenie alebo ukladacie médium, ktoré je vložené do zariadenia, kliknite na šípku pod kartou Synchronizovať, ukážte na zariadenie a potom kliknite na položku Formátovať. Nezabúdajte, že niektoré zariadenia nie je možné formátovať pomocou prehrávača. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k zariadeniu.

  Upozornenie.

  • Pri formátovaní sa vymažú všetky údaje v zariadení.