Tipy na úpravu obrázkov

Program Windows Fotogaléria môžete použiť na úpravu obrázkov. Môžete zlepšiť expozíciu a farby, zmeniť kompozíciu záberu alebo odstrániť efekt červených očí, a to bez potreby použitia iného programu na úpravu obrázkov.

Spustite program Windows Fotogaléria kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Fotogaléria.

Postupujte podľa pracovného postupu v programe Fotogaléria

Digitálny pracovný postup je výraz používaný fotografmi ako výraz pre postup pri úprave obrázkov. V závislosti na správnom digitálnom postupe môžete upraviť obrázky vo veľmi rôznej kvalite. Tabla Opraviť v programe Windows Fotogaléria je navrhnutá tak, že rôzne zmeny môžete urobiť v tom správnom poradí, začínajúc nastaveniami expozície a končiac odstránením efektu červených očí. Aj keď zmeny obrázkov môžete robiť v akomkoľvek poradí, odporúčame vám riadiť sa pracovným postupom v poradí, v akom sú uložené prvky na table Oprava.

Obrázok odporúčaného pracovného postupu v programe Fotogaléria
Odporúčaný pracovný postup v programe Fotogaléria

Prečo je potrebné dodržať postup úpravy obrázkov? Predstavte si, že chcete upraviť farebné vyváženie obrázka. Ak je celková expozícia zlá (obrázok je príliš tmavý alebo príliš svetlý), je veľmi ťažké určiť správne farebné vyváženie. Jedine korekcia expozície vykonaná na začiatku zabezpečí, že farby v okamihu dosiahnutia tohto kroku budú vyzerať správne.

Zladenie expozície a farieb

Jas a kontrast v obrázku môžete upraviť posúvaním jazdcov pre tieto nastavenia, oveľa jednoduchšie je však kliknúť na príkaz Automaticky upraviť na table Opraviť. Automatická úprava optimalizuje jas, kontrast, teplotu farieb a farebný odtieň obrázka v jednej operácii. Ale aj po použití automatickej úpravy môžete pokračovať vo vyladení jasu a kontrastu podľa svojich predstáv, ak sa vám výsledok automatickej úpravy programu Fotogaléria nepozdáva.

Vykonané zmeny môžete overiť pohľadom na tablu Opraviť a môžete skontrolovať, či sa zobrazil znak začiarknutia vedľa nastavenia, ktoré bolo použité na vykonanie zmeny.

Obrázok okna pre úpravy so znakmi začiarknutia označujúcimi dokončené kroky
Znak začiarknutia označuje, že jas a kontrast boli už upravované

Ak sa obávate kliknúť na príkaz Automaticky opraviť, nemusíte mať strach. Vždy môžete obnoviť obrázok do predchádzajúceho stavu kliknutím na príkaz Späť. Tak isto, ak ste zmenili nastavenie expozície alebo farby a nie ste spokojní s výsledkom, kliknite ešte raz na príkaz Automaticky opraviť a vrátite sa späť do nastavenia, ktoré odporučil program Fotogaléria.

Vytvorenie čiernobieleho obrázka

Väčšina digitálnych fotoaparátov má expozičný režim, ktorý má napodobniť čiernobiely film a umožňuje snímať čiernobiele obrázky. Ako zásadné pravidlo odporúčame zosnímať obrázky v normálnom farebnom režime. Dôvod? Zatiaľ čo každý farebný obrázok môže byť v počítači prevedený na čiernobiely obraz, ak zosnímate čiernobiely obrázok, nie je možné ho do farebného režimu zmeniť.

V programe Fotogaléria je jednoduchšie simulovať čiernobielu fotografiu a je to oveľa pružnejšie, ako čiernobiely režim vo fotoaparáte. Kliknutím na príkaz Upraviť farby na table Opraviť zobrazíte jazdca Sýtosť. Ak posuniete jazdca vpravo, zvýšite intenzitu farieb v obrázku. Ešte zaujímavejšie je, čo sa stane, keď posuniete jazdca doľava. Intenzita farieb sa zníži a ak posuniete jazdca ešte viac doľava, stratí sa všetka farba — obrázok sa stane čiernobielym. Týmto spôsobom môžete vytvárať obrázky s veľmi jemným kolorovaním, alebo iba čisto čiernobiele obrázky.

Príklad obrázka s vysokými a nízkymi hodnotami sýtosti
Obrázok s vysokou sýtosťou (vľavo) a nízkou sýtosťou (vpravo)

Poddajte sa kreativite, chráňte však svoj originál

Možno budete chcieť zmeniť kompozíciu obrázka z vodorovnej do zvislej polohy pomocou kreatívneho orezania. Alebo budete chcieť vytvoriť čiernobielu verziu zo špeciálneho obrázka. Všetko toto môžete v programe Fotogaléria robiť, zatiaľ čo nezmenená verzia originálneho obrázka zostáva zachovaná. Skôr než začnete s úpravami, dvakrát kliknite na obrázok, kliknite na ponuku Súbor na paneli s nástrojimi, kliknite na položku Urobiť kópiu a potom kliknite na príkaz Uložiť. Tým sa vytvorí kópia zhodná s obrázkom v galérii, ktorú môžete zachovať v aktuálnej forme alebo upraviť nezávisle od pôvodného obrázka. Nezabudnite na to, že vždy, keď budete chcieť vrátiť všetky zmeny, ktoré boli na obrázku urobené, kliknite na šípku vedľa tlačidla Späť na spodnej časti tably Opraviť a potom kliknite na príkaz Vrátiť na originál.

Obrázok príkazu Vrátiť na originál
Príkaz Vrátiť na originál