Tipy na vyhľadávanie súborov

V tejto téme nájdete niektoré postupy na vyhľadávanie a usporadúvanie súborov bez ohľadu na to, kde môžu byť uložené.

Kde mám začať hľadať?

Existuje toľko spôsobov vyhľadávania súborov v počítači, že pravdepodobne ani nebudete vedieť, kde začať. Väčšinou pravdepodobne začnete použitím nástrojov na vyhľadávanie, ktoré sú dostupné v rámci ľubovoľného priečinka. Tu sú napríklad nástroje na vyhľadávanie, ktoré sú dostupné v priečinku Dokumenty:

Obrázok nástrojov na vyhľadávanie v priečinku Dokumenty
Nástroje na vyhľadávanie v priečinku Dokumenty

Akú metódu vyhľadávania mám použiť?

Použitá metóda závisí od toho, čo hľadáte, a kde to hľadáte. V nasledovnej tabuľke je uvedený popis rôznych metód vyhľadávania a prípady, v ktorých je ich vhodné použiť:

Metóda vyhľadávania Vhodnosť
Metóda vyhľadávania

Pole Hľadať

Vhodnosť

Ak hľadáte súbor alebo priečinok nachádzajúci sa v bežnom priečinku (napríklad v priečinku Dokumenty alebo v priečinku Obrázky), často ho môžete najrýchlejšie vyhľadať tak, že zadáte jeho názov do poľa Hľadať v hornej časti okna priečinka. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie poľa Hľadať tejto témy.

Ak hľadáte program, webovú lokalitu, ktorá sa nachádza v histórii prehľadávača, alebo súbor uložený niekde v osobnom priečinku, skúste použiť pole Hľadať v dolnej časti ponuky Štart. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Metóda vyhľadávania

Nadpisy zoznamu súborov

Vhodnosť

Ak hľadáte viacero súvisiacich súborov, ako sú napríklad všetky súbory z určitého mesiaca alebo všetky dokumenty, ktoré ste napísali, môžete použiť nadpisy nad zoznamom súborov na filtrovanie, zhromažďovanie alebo zoskupovanie súborov. To vám umožní jednoduchšie prezerať a vyberať požadované súbory. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie nadpisov zoznamu súborov tejto témy.

Metóda vyhľadávania

Vyhľadávací priečinok

Vhodnosť

Ak potrebujete vytvoriť vyhľadávanie s viacerými filtrami, alebo keď súčasne vyhľadávate súbory vo viacerých priečinkoch, vytvorte vyhľadávanie vo vyhľadávacom priečinku. Po vytvorení môžete vyhľadávanie uložiť a v budúcnosti znova použiť na vyhľadanie rovnakej množiny súborov pomocou jediného kliknutia. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie rozšíreného vyhľadávania vo vyhľadávacom priečinku tejto témy.

Používanie poľa Hľadať

Pole Hľadať sa nachádza v hornej časti každého priečinka. Toto pole filtruje aktuálne zobrazenie na základe zadaného textu. Pole Hľadať vyhľadáva súbory na základe textu v názve súboru, textu v rámci súboru, značiek a ďalších bežných vlastností, ktoré sú k súboru priradené. Vyhľadávanie okrem toho prebieha v aktuálnom priečinku aj vo všetkých podpriečinkoch.

Ak napríklad vytvoríte správu zo služobnej cesty s názvom "Seminár Tatry", po zadaní výrazu Tatry do poľa Hľadať sa väčšina súborov v priečinku stratí, ale správa zo služobnej cesty sa okamžite zobrazí.

Bežné vlastnosti, ktoré je možné použiť v poli Hľadať, sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Vlastnosť Definícia Spôsob použitia vlastnosti v poli Hľadať
Vlastnosť

Názov súboru

Definícia

Názov, ktorý ste súboru priradili.

Spôsob použitia vlastnosti v poli Hľadať

Zadajte časť názvu hľadaného súboru alebo jeho celý názov. Ak chcete vyhľadať napríklad súbor s názvom NovembrovaFaktura.txt, môžete zadať výraz Nov alebo Fak.

Vlastnosť

Druh súboru

Definícia

Rozšírený popis obsahu. Väčšina súborov patrí k jednému z týchto druhov: dokument, obrázok alebo hudba.

Spôsob použitia vlastnosti v poli Hľadať

Zadajte druh hľadaného súboru. Ak chcete vyhľadať napríklad všetky súbory textov, hárkov a prezentácií, zadajte výraz Dokument.

Vlastnosť

Typ súboru

Definícia

Konkrétnejšie označenie obsahu súboru. Typ súboru určujú posledné tri písmená názvu súboru, ktoré sa nazývajú prípona súboru. Bežné typy zahŕňajú prípony DOC (dokument programu Microsoft Word), XLS (hárok programu Microsoft Excel), JPG (obrázok vo formáte JPEG) a MP3 (štandardný digitálny zvukový formát).

Spôsob použitia vlastnosti v poli Hľadať

Zadajte príponu súboru. Ak chcete vyhľadať iba súbory vo formáte MP3, zadajte výraz MP3. Presnejšie výsledky dosiahnete zadaním výrazu *.mp3.

Vlastnosť

Značky

Definícia

Slová alebo výrazy, ktoré pridávate do súborov ako popis.

Spôsob použitia vlastnosti v poli Hľadať

Ak chcete zobraziť zoznam súborov, ku ktorým je priradená určitá značka, zadajte túto značku.

Vlastnosť

Autor

Definícia

Meno používateľa, ktorý súbor vytvoril.

Spôsob použitia vlastnosti v poli Hľadať

Ak chcete zobraziť zoznam súborov vytvorených určitou osobou, zadajte meno tohto autora.

Rozšírené vyhľadávanie v poli Hľadať

Systém Windows zvyčajne hľadá všetko, čo zadáte do poľa Hľadať tak, že kontroluje názov súboru, obsah súboru a vlastnosti všetkých súborov v aktuálnom zobrazení. Ak napríklad zadáte výraz "mráz", systém vyhľadá súbory s názvami "Januárový mráz.jpg", súbory označené značkou "mráz" a súbory, ktoré napísal používateľ s menom Mráz. Vďaka tomuto rozšírenému prístupu k vyhľadávaniu svoj súbor zvyčajne nájdete rýchlo.

Ak však chcete uskutočniť selektívnejšie vyhľadávanie, môžete svoje hľadanie v poli Hľadať filtrovať zadaním vlastnosti súboru, ktorú chcete hľadať. Ak chcete filtrovať podľa vlastnosti súboru, oddeľte názov vlastnosti a hľadaný výraz dvojbodkou. Príklady:

Príklad Výsledok
Príklad

Názov:Západ slnka

Výsledok

Systém vyhľadá iba súbory, ktoré obsahujú v názve súboru výraz západ slnka.

Príklad

Značka:Západ slnka

Výsledok

Systém vyhľadá iba súbory označené výrazom západ slnka.

Príklad

Upravené:05/25/2006

Výsledok

Systém vyhľadá iba súbory upravené v tento deň. Ak chcete vyhľadať súbory zmenené v priebehu roka 2006, môžete zadať výraz Upravené:2006.

Ktoré vlastnosti súboru je možné takto používať? Všetky, ktoré sa zobrazujú v priečinku. Filtrovať môžete napríklad podľa ľubovoľnej vlastnosti, ktorá sa zobrazuje v nadpisoch zoznamu súborov. Ak chcete zobraziť úplný zoznam vlastností, podľa ktorých je možné filtrovať, kliknite pravým tlačidlom na nadpis, pre ktorý chcete zobraziť vlastnosti, a potom kliknite na položku Ďalšie.

Ďalšie informácie o rozšírenom vyhľadávaní nájdete na webovej lokalite Windows Prehľadávanie pracovnej plochy: rozšírený odkaz dotazu.

Vyhľadávanie pomocou boolovských filtrov

Používanie boolovských filtrov je ďalším spôsobom na vykonávanie presnejšieho vyhľadávania. Vďaka boolovským filtrom môžete kombinovať vyhľadávané výrazy pomocou jednoduchej logiky, ako to môžete vidieť v nasledovnej tabuľke:

Filter Príklad Výsledok
Filter

AND

Príklad

tropický AND ostrov

Výsledok

Systém vyhľadá súbory, ktoré obsahujú obe slová "tropický" a "ostrov" (dokonca aj v prípade, že sa tieto slová nenachádzajú priamo vedľa seba).

Filter

NOT

Príklad

tropický NOT ostrov

Výsledok

Systém vyhľadá súbory, ktoré obsahujú slovo "tropický", ale neobsahujú slovo "ostrov".

Filter

OR

Príklad

tropický OR ostrov

Výsledok

Systém vyhľadá súbory, ktoré obsahujú jedno zo slov "tropický" alebo "ostrov".

Filter

Úvodzovky

Príklad

"tropický ostrov"

Výsledok

Systém vyhľadá súbory, ktoré obsahujú presný výraz "tropický ostrov".

Filter

Zátvorky

Príklad

(tropický ostrov)

Výsledok

Systém vyhľadá súbory, ktoré obsahujú obe slová "tropický" a "ostrov" v ľubovoľnom poradí.

Filter

>

Príklad

dátum: >01/05/06

Výsledok

Systém vyhľadá súbory, ktoré sú väčšie alebo novšie ako určitá hodnota, ako je napríklad 01/05/06.

Filter

<

Príklad

veľkosť: < 4 MB

Výsledok

Systém vyhľadá súbory, ktoré sú menšie alebo staršie ako určitá hodnota, napríklad menšie ako 4 MB. Veľkosť môžete zadať aj v iných jednotkách, napríklad v kB alebo GB.

Tip.

 • Pri zadávaní boolovských operátorov, ako sú napríklad AND alebo OR, je potrebné používať iba veľké písmená.

Kombinovanie boolovských filtrov a vlastností súborov

Boolovské filtre môžete kombinovať s inými filtrami. V nasledujúcej tabuľke zistíte, ako sa môžu výsledky líšiť, keď zadáte rovnaké vyhľadávané výrazy, ale rôzne boolovské filtre. Všimnite si tiež, ako môže umiestnenie zátvoriek zmeniť výsledok filtra.

Boolovský filter Výsledok
Boolovský filter

autor: Karol AND Herb

Výsledok

Systém vyhľadá súbory, ktorých autorom je Karol, ako aj všetky súbory, ktoré obsahujú v názve súboru alebo v jeho inej vlastnosti slovo Herb.

Boolovský filter

autor: (Karol AND Herb)

Výsledok

Systém vyhľadá iba súbory, ktoré majú ako autora uvedené obe mená.

Boolovský filter

autor: "Karol Herb"

Výsledok

Systém vyhľadá iba súbory, ktorých autorom je používateľ s presne týmto menom.

Vyhľadávanie súborov pomocou prirodzeného jazyka

Ak zapnete vyhľadávanie pomocou prirodzeného jazyka, môžete vyhľadávanie uskutočňovať jednoduchším spôsobom, bez používania dvojbodiek a bez zadávania operátorov AND a OR veľkými písmenami. Porovnajte napríklad nasledovné dve vyhľadávania:

Bez prirodzeného jazyka S prirodzeným jazykom
Bez prirodzeného jazyka

druh: skladateľ: (Beethoven OR Mozart)

S prirodzeným jazykom

hudba Beethoven or Mozart

Bez prirodzeného jazyka

druh: autor dokumentu: (Karol AND Herb)

S prirodzeným jazykom

dokumenty Karol and Herb

Zapnutie vyhľadávania pomocou prirodzeného jazyka

 1. Otvorte položku Možnosti priečinka tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia a položku Možnosti priečinka.

 2. Kliknite na kartu Hľadanie.

 3. Začiarknite políčko Používať hľadanie pomocou prirodzeného jazyka.

Používanie hľadania pomocou prirodzeného jazyka

Pole Hľadať môžete naďalej používať obvyklým spôsobom aj po zapnutí hľadania pomocou prirodzeného jazyka. Ak chcete používať boolovské filtre alebo zadávať filtre s dvojbodkami a zátvorkami, je to možné. Okrem toho môžete používať rovnaké vlastnosti na doladenie hľadania. Rozdiel spočíva v tom, že môžete hľadania zadávať menej formálnym spôsobom. Niekoľko príkladov:

 • e-mail dnes

 • dokumenty 2006

 • autor Zuzana

 • fotografie dovolenka

Poznámka

 • Niektoré vyhľadávania môžu zobraziť viac výsledkov, ako očakávate. Ak napríklad hľadáte výraz „e-mail dnes“, zobrazia sa všetky správy odoslané dnes, ako aj všetky správy, ktoré obsahujú slovo „dnes“.

Používanie nadpisov zoznamu súborov

Kliknutím na nadpisy, ktoré sa zobrazujú nad zoznamom súborov v priečinku, môžete meniť spôsob zobrazenia súborov. Zobrazenie súborov týmto spôsobom môže byť užitočné pri vyhľadávaní súborov, ktoré majú niečo spoločné.

Zobraziť všetko

Filtrovanie súborov

Pri filtrovaní obsahu priečinka podľa vlastností súborov (ako je napríklad názov súboru, dátum, autor alebo značka) sa zobrazia iba súbory s danými vlastnosťami. Ak chcete napríklad zobraziť iba súbory napísané konkrétnym autorom, filtrujte súbory podľa mena tejto osoby.

 1. Otvorte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete filtrovať.

 2. Kliknite na šípku sa napravo od nadpisu, podľa ktorého chcete filtrovať.

 3. Kliknite na vlastnosť, podľa ktorej chcete filtrovať. Ak chcete súbory filtrovať podľa dvoch alebo viacerých vlastností, začiarknite políčko každej vlastnosti, podľa ktorej chcete filtrovať.

  Obrázok nadpisu Autori so zobrazením vlastností, podľa ktorých je možné filtrovať súbory, s jednou vybratou vlastnosťou
  Nadpis Autori so zobrazením vlastností, podľa ktorých je možné filtrovať súbory, s jednou vybratou vlastnosťou

Zhromaždenie súborov

Pri zhromažďovaní súborov sú všetky súbory v zobrazení usporiadané do blokov, ktoré sa nazývajú zásobníky. Ak súbory zhromaždíte napríklad podľa autora, pre každého autora sa zobrazí jeden zásobník. Ak chcete zobraziť iba súbory napísané konkrétnym autorom, otvorte požadovaný zásobník.

 1. Otvorte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zhromaždiť.

  Súbory sa môžu nachádzať aj v podpriečinkoch v rámci tohto priečinka.

 2. Kliknite na šípku napravo od nadpisu, podľa ktorého chcete súbory zhromaždiť.

 3. Kliknite na položku Zoskupiť pod seba podľa. Obsah priečinka sa usporiada do zásobníkov, ktoré zodpovedajú nadpisu.

 4. Ak chcete zobraziť súbory v určitom zásobníku, dvakrát naň kliknite.

  Znázornenie spôsobu, akým funguje zhromažďovanie súborov
  Tieto súbory sú zhromaždené podľa typu súboru

Zoskupovanie súborov

Na rozdiel od zásobníka, ktorý súbory skrýva za ikonou, skupina zobrazuje sekvenčný zoznam všetkých zoskupených súborov. Keď súbory zoskupíte napríklad podľa autora, zobrazí sa niekoľko skupín, pričom každá z nich zobrazuje všetky súbory napísané určitým autorom.

 1. Otvorte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete zoskupiť.

 2. Kliknite na šípku napravo od nadpisu, podľa ktorého chcete súbory zoskupiť.

 3. Kliknite na položku Zoskupiť. Obsah priečinka sa usporiada do skupín, ktoré zodpovedajú nadpisu.

  Znázornenie spôsobu, akým funguje zoskupovanie súborov
  Tieto súbory sú zoskupené podľa typu súboru

Vytvorenie rozšíreného hľadania vo vyhľadávacom priečinku

Vyhľadávací priečinok je vhodné použiť na vyhľadávanie v nasledovných prípadoch:

 • Neviete, kde sa súbor alebo priečinok nachádza, a chcete prehľadávať viacero umiestnení naraz.

 • Chcete, aby výsledky vyhľadávania súčasne zahŕňali súbory z viacerých priečinkov.

 • Chcete vytvoriť rozšírené vyhľadávanie, ktoré vyhľadáva súbory na základe viacerých odlišných kritérií.

Ak chcete prispôsobiť vyhľadávanie, kliknite vo vyhľadávacom priečinku na tlačidlo Rozšírené vyhľadávanie. Potom môžete zmeniť nasledovné kritériá:

 • Umiestnenie. V predvolenom nastavení vyhľadávací priečinok prehľadáva množinu umiestnení s názvom Indexované umiestnenia. Táto množina zahŕňa všetky priečinky vo vašom osobnom priečinku (ktorý zahŕňa priečinky Dokumenty, Obrázky, Hudba, Pracovná plocha a ďalšie bežné umiestnenia), e-mailové priečinky a súbory v režime offline. Ak súbory bežne ukladáte aj na iných miestach, môžete medzi indexované umiestnenia pridať aj tieto ďalšie miesta. Ďalšie informácie nájdete v téme Zlepšenie vyhľadávania systému Windows pomocou indexu: najčastejšie otázky. Na prehľadávanie môžete prípadne vybrať aj inú množinu umiestnení, ale prehľadávanie súborov, ktoré nie sú indexované, bude prebiehať pomalšie.

 • Dátum. Vyhľadávanie môžete obmedziť na ľubovoľný čas pred zadaným dátumom alebo po jeho uplynutí.

 • Veľkosť. Môžete vyhľadávať súbory s veľkosťou, ktorá je väčšia alebo menšia ako zadaná hodnota.

 • Vlastnosť. Vyhľadávanie môžete filtrovať podľa jednej alebo viacerých vlastností, ako je napríklad názov súboru, značky a autori. Vyhľadávanie sa obmedzí na súbory, ktoré obsahujú všetky zadané vlastnosti.