Chybné fungovanie hardvéru nainštalovaného alebo pripojeného k počítaču je často spôsobené problémom s ovládačom.

Táto téma obsahuje popisy a riešenia niekoľkých bežných problémov s ovládačmi.

Obrázok zobrazujúci ovládače umožňujúce komunikáciu medzi hardvérovými zariadeniami a počítačom v mieste ich inštalácie
Ovládač je krátky softvérový program, ktorý umožňuje komunikáciu hardvérového zariadenia s počítačom.
Zobraziť všetko

Nainštalované nové hardvérové zariadenie nefunguje správne.

V prípade, že hardvér nefunguje správne, pravdepodobne potrebujete nový ovládač, a to bez ohľadu na to, či ste ho nainštalovali nedávno alebo už v čase zakúpenia počítača. Každé zariadenie potrebuje na komunikáciu s počítačom ovládač. Ovládače z času na čas vyžadujú aktualizáciu. Všetky ovládače musia byť kompatibilné s touto verziou systému Windows.

Vo väčšine prípadov sa ovládače dodávajú spolu so systémom Windows alebo sú k dispozícii po kliknutí na položku Windows Update v okne Ovládací panel a vyhľadávanie aktualizácií. Ak sa v systéme Windows potrebný softvérový ovládač nenachádza, môžete ho nájsť na disku dodanom s hardvérom alebo zariadením, ktoré chcete použiť, alebo na webovej lokalite výrobcu.

Existuje niekoľko postupov, ktoré môžete vyskúšať v prípade, ak vaše zariadenie nefunguje správne:

 • Zistite, či na lokalite Windows Update nie sú k dispozícii aktualizované verzie ovládačov. Ak chcete zistiť dostupné aktualizácie pre požadované zariadenie, po výbere možnosti Windows Update kliknite na položku Zobraziť dostupné aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows.

 • Presvedčte sa, či je hardvérové zariadenie kompatibilné s počítačom a s verziou systému Windows. Ak zariadenie nie je kompatibilné, musíte nájsť správny ovládač. Skontrolujte dokumentáciu dodanú so zariadením. Zariadenie môžete vyhľadať aj na webovej lokalite Windows VistaZoznam kompatibilného hardvéru (HCL) (stránka môže byť v angličtine). Táto webová lokalita obsahuje kompletný zoznam počítačov a zariadení, ktoré boli testované na prácu so systémom Windows Vista.

 • Mnohé zariadenia vyžadujú špeciálne ovládače, aby mohli pracovať správne. Presvedčte sa, či ste nainštalovali všetky disky so softvérom dodané so zariadením.

 • Reštartujte počítač. Reštartovanie počítača je potrebné, ak ovládač reštartovanie vyžaduje, alebo ak bol ovládač nesprávne nainštalovaný.

 • Ak ide o zariadenie USB, odpojte ho a zapojte do iného portu USB. Systém Windows rozpozná zariadenie, nainštaluje ovládače a upozorní na tie ovládače, ktoré sa nenainštalovali správne.

Nainštalované sú nové ovládače pre hardvér z lokality Windows Update, pre ktoré chcem mať istotu, že získam budúce aktualizácie.

Nastavte systém Windows na automatické preberanie a inštalovanie aktualizácií. Avšak aj v prípade, ak je lokalita Windows Update nastavená na automatickú inštaláciu dôležitých aktualizácií do vášho počítača, nemusí byť nastavená tak, aby inštalovala všetky aktualizované ovládače určené pre váš hardvér, lebo nie všetky sú označené ako dôležité. Ak chcete získavať všetky aktualizované ovládače, musíte vybrať aj tie aktualizácie, ktoré sú odporúčané. Ak zvolíte tento postup, je pravdepodobné, že už nikdy nebudete musieť sami vyhľadávať ovládače alebo sa trápiť so zariadením, ktoré správne nefunguje.

Zapnutie automatického aktualizovania

 1. Lokalitu Windows Update otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a výberom položky Windows Update.
 2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenia na ľavej table.

 3. Kliknite na položku Inštalovať aktualizácie automaticky (odporúča sa).

 4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Zahrnúť odporúčané aktualizácie pri preberaní a inštalovaní aktualizácií a upozorňovaní na aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Obrázok zobrazujúci možnosti inštalácie aktualizácií systému Windows
Ak chcete mať istotu, že získate pre hardvér najnovšie ovládače, nastavte systém Windows na automatické preberanie odporúčaných aktualizácií

Zariadenie, ktoré predtým fungovalo, zrazu nefunguje.

Môžete vyskúšať niekoľko postupov:

 • Aktualizácie ovládačov sú dostupné pomocou funkcie Windows Update. Ak chcete zistiť dostupné aktualizácie pre požadované zariadenie, po výbere možnosti Windows Update kliknite na políčko Zobraziť dostupné aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows.

 • Ak nový ovládač pomocou funkcie Windows Update alebo na webovej lokalite výrobcu nenájdete, vyhľadajte disk dodaný so zariadením a vložte ho do jednotky CD. Aktualizujte ovládač zariadenia z disku v jednotke CD. Pozrite tiež Oprava alebo aktualizácia ovládača.

Pripojenie na Internet na účely aktualizácie ovládačov zlyhalo.

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Ak nie je k dispozícii pripojenie na Internet, budete musieť aktualizovať ovládač sieťového adaptéra manuálne. Ak máte disk, ktorý bol dodaný so zariadením, vložte ho do jednotky pre disky CD a podľa postupu manuálne aktualizujte ovládač.

Ak disk nemôžete nájsť, skúste sa pripojiť na Internet z iného počítača a prevezmite ovládač zariadenia z webovej lokality výrobcu zariadenia. Po získaní skopírujte súbory so softvérom ovládača do problémového počítača. Ak chcete manuálne aktualizovať ovládač, použite tento postup.

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V Správcovi zariadení vyhľadajte zariadenie v časti Sieťové adaptéry a dvakrát kliknite na názov zariadenia.

 3. Na karte Ovládač kliknite na položku Aktualizovať ovládač.

 4. V Sprievodcovi aktualizáciou softvéru ovládača kliknite na položku Vyhľadať softvér ovládača v počítači.

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite do umiestnenia v počítači, do ktorého ste uložili nové súbory s ovládačom.

 6. Kliknite na tlačidlo OK a nainštalujte ovládač kliknutím na tlačidlo Ďalej.

Zobrazuje sa chybové hlásenie o väzbách internetového protokolu (IP).

Problémy väzieb internetového protokolu obyčajne spôsobuje neplatný ovládač sieťového adaptéra. Ak chcete tento problém odstrániť, aktualizujte ovládač sieťového adaptéra pomocou nasledujúceho postupu:

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Sieťové adaptéry.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov sieťového adaptéra a potom kliknite na položku Aktualizovať softvér ovládačov.