Táto téma obsahuje riešenia niekoľkých bežných problémov s výstupom zvuku počítača, najmä s reproduktormi.

Zobraziť všetko

Z počítača nevychádza žiadny zvuk.

Najskôr skontrolujte nasledujúce nastavenia:

 • Skontrolujte, či počítač obsahuje zvukovú kartu..

  Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Rozbaľte kategóriu Ovládacie prvky zvuku, videa a hier. Ak sa v zozname zobrazí zvuková karta, znamená to, že je nainštalovaná. Ak sa zvuková karta nezobrazí, musíte ju nainštalovať. Pozrite si tému Inštalácia alebo odstránenie zvukovej karty.

   Poznámka.

   • Ak sa domnievate, že zvuková karta je nainštalovaná, ale nezobrazuje sa v kategórii Ovládacie prvky zvuku, videa a hier, rozbaľte kategóriu Ostatné zariadenia a skontrolujte všetky zariadenia, ktoré sú tam uvedené.

  3. Ak sa vedľa názvu zvukovej karty zobrazuje žltý otáznik, pravdepodobne sa vyskytol problém. Kliknite na názov zvukovej karty pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  4. Kliknite na kartu Všeobecné a pozrite sa do poľa Stav zariadenia, aby ste identifikovali problémy so zvukovou kartou.

 • Skontrolujte pripojenie reproduktorov k zdroju napájania a či je zdroj zapnutý.

 • Skontrolujte správne pripojenie reproduktorov k počítaču.

  Na reproduktoroch nájdite kábel na pripojenie k počítaču. Skontrolujte, či je kábel pripojený k reproduktorom a zapojený do správneho konektora v počítači. Pre kábel s hrúbkou 3 mm sa na zadnej strane počítača nachádza okrúhly konektor. Kábel USB môžete zapojiť do ľubovoľného portu USB v počítači.

 • Skontrolujte, či nie je hlasitosť stlmená alebo nastavená na príliš nízku úroveň.

  1. Otvorte dialógové okno Ovládanie hlasitosti kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Hardvér a zvuk a potom v časti Zvukové zariadenia a zvuk kliknutím na položku Úprava hlasitosti systému.

  2. V časti Hlavný ovládač hlasitosti posúvaním jazdca smerom nahor alebo nadol upravte hlasitosť.

  Poznámka

  • Niektoré mobilné počítače majú na vonkajšej strane šasi externý ovládač hlasitosti. Ak používate mobilný počítač, skontrolujte externý ovládač hlasitosti.

 • Skontrolujte, či do konektora výstupnej linky (pre slúchadlá) zvukovej karty alebo počítača nie sú zapojené slúchadlá (ak len nechcete používať slúchadlá namiesto reproduktorov). Po pripojení slúchadiel väčšina počítačov automaticky presmeruje výstup zvuku z reproduktorov do slúchadiel.

Ak tento postup problém so zvukom nevyriešil, preštudujte informácie dodané s počítačom alebo s reproduktormi alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Z reproduktorov vychádza praskajúci alebo skreslený zvuk.

 • Skontrolujte správne pripojenie reproduktorov k počítaču.

  Na reproduktoroch nájdite kábel na pripojenie k počítaču. Skontrolujte, či je kábel pripojený k reproduktorom a zapojený do správneho konektora v počítači. Pre kábel s hrúbkou 3 mm sa na zadnej strane počítača nachádza okrúhly konektor. Kábel USB sa môže zapojiť do akéhokoľvek portu USB v počítači.

Ak sa problém so zvukom nevyriešil použitím tohto postupu, pozrite si informácie dodané s počítačom alebo s reproduktormi, alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Mám v počítači zvukovú kartu, ale systém Windows ju nerozpozná.

Ak chcete, aby systém Windows rozpoznal zvukovú kartu, musíte pre zvukovú kartu nájsť a nainštalovať kompatibilný ovládač. Zvukové karty väčšinou vyžadujú softvér ovládača, aby mohli pracovať správne. Skontrolujte, či ste nainštalovali softvér zo všetkých diskov, ktoré boli dodané so zariadením. Ak nemáte disk, alebo ak softvér na disku nevyrieši váš problém, použite nasledovný postup:

 1. Skontrolujte, či ovládač zvukovej karty nie je k dispozícii prostredníctvom lokality Windows Update. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows.

 2. Ak služba Windows Update nenájde nový ovládač zvukovej karty, navštívte webovú lokalitu výrobcu zvukovej karty a skontrolujte, či novší ovládač nie je k dispozícii tam. Ak je k dispozícii, prevezmite ho. Ak nie je k dispozícii, kontaktujte výrobcu.

 3. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. V Správcovi zariadení vyhľadajte zvukovú kartu v časti Ovládacie prvky zvuku, videa a hier a overte, či systém Windows kartu nerozpoznal.

 5. Zavrite okno Správca zariadení.

 6. Otvorte ovládací panel kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Ovládací panel.

 7. V poli pre vyhľadávanie v ovládacom paneli zadajte slovné spojenie pridať hardvér.

 8. Kliknite na položku Inštalácia ovládačov pre staršie zariadenia pomocou Sprievodcu pridaním hardvéru. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Podarilo sa mi nájsť nový ovládač pre zvukovú kartu, ale neviem, ako ho nainštalovať.

Služba Windows Update dokáže vyhľadávať a inštalovať aktualizované ovládače automaticky, ak však už máte nový ovládač, ktorý chcete nainštalovať, môžete to urobiť aj sami. Zastarané ovládače môžu spôsobovať problémy so zvukom, a preto je vhodné nainštalovať najnovší ovládač pre zvukovú kartu. Použite tento postup:

 1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. V okne Správca zariadení vyhľadajte zvukovú kartu v časti Ovládacie prvky zvuku, videa a hier a potom dvakrát kliknite na názov zariadenia.

 3. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Aktualizovať ovládač.

Mám problémy s inštaláciou zvukovej karty a zaujíma ma, či je kompatibilná so systémom Windows  Vista.

Informácie o tom, či je váš hardvér kompatibilný so systémom Windows Vista, nájdete na webovej lokalite programu Upgrade AdvisorWindows Vista. Táto webová lokalita obsahuje informácie, ktoré boli predtým uvedené v zozname hardvéru kompatibilného so systémom Windows.