Riešenie problémov s pripojením na internet

Riešenie problémov s pripojením na internet môže byť zložité, pretože možných príčin je veľa. Najprv vyskúšajte tieto kroky:

 • Otvorte položku Diagnostika siete tak, že pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu siete v oblasti oznámení, a potom kliknete na položku Diagnostikovať a opraviť.

 • Skontrolujte, či sú všetky káble zapojené (napríklad či je modem zapojený do telefónnej zásuvky v stene alebo cez káblové pripojenie, a to buď priamo, alebo cez smerovač).

 • Obnovte nastavenia modemu a smerovača. Vytiahnite napájací kábel z modemu alebo smerovača, počkajte aspoň 10 sekúnd a potom ho zapojte späť.

 • Skontrolujte smerovač. Nové sieťové funkcie systému Windows Vista môžu spôsobovať, že niektoré staršie smerovače nemusia byť so systémom Windows Vista plne kompatibilné a môžu spôsobovať problémy.

Ak sa problém nevyrieši po vykonaní týchto krokov, vyhľadajte informácie o konkrétnom probléme v nasledujúcom zozname.

Zobraziť všetko

Nemôžem sa pripojiť na internet pomocou širokopásmového pripojenia DSL alebo káblového pripojenia.

 • Overte, či:

  • modem je zapnutý,

  • kábel siete Ethernet je zapojený do správneho portu pre sieť Ethernet na modeme aj v počítači, Koncovky kábla siete Ethernet vyzerajú takto:

   Ilustrácia kábla siete Ethernet
   Kábel siete Ethernet
  • telefónna linka je správne zapojená do modemu a do telefónnej zásuvky,

  • nepoužívate filter DSL ako medzičlánok medzi telefónnou zásuvkou a modemom.

 • Skontrolujte indikátory na modeme. Tieto indikátory môžu označovať príčinu problému, či už ide napríklad o problém s pripojením siete Ethernet, napájaním modemu alebo s pripojením DSL, prípadne káblovým pripojením.

 • Porucha rozhrania Winsock môže spôsobiť problémy s pripojením. Ak chcete tento problém odstrániť, otvorte nástroj na diagnostiku siete:

  • Otvorte položku Diagnostika siete tak, že pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu siete v oblasti oznámení, a potom kliknete na položku Diagnostikovať a opraviť.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o určení a obnove po poškodení rozhrania Winsock2 na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Požiadajte svojho poskytovateľa internetových služieb, aby overil, či:

  • jeho servery fungujú správne,

  • máte používateľské konto a prístup k službám poskytovateľa internetových služieb.

Nemôžem sa pripojiť na internet pomocou telefonického pripojenia, alebo ma odpája.

 • Skontrolujte, či vytáčate správne číslo vrátane všetkých požadovaných prístupových čísel (ako je napríklad číslo 9) a či číslo nie je obsadené.

 • Skontrolujte funkčnosť telefónnej zásuvky. Ak ju chcete otestovať, pripojte funkčný telefón a počúvajte, či sa ozve oznamovací tón.

 • Skontrolujte, či je telefónny kábel zapojený na modeme do konektora pre linku, a nie do konektora pre telefón.

 • Skontrolujte, či telefónny kábel nie je poškodený, a to tak, že zapojíte funkčný telefón do konektora pre telefón na modeme. Ak počujete oznamovací tón, telefónny kábel je funkčný.

 • Ak máte aktivovanú službu čakania na hovor, skúste ju vypnúť a potom sa skúste znova pripojiť.

 • Ak ste určitý čas neboli v interakcii s webovou lokalitou, je možné, že vás poskytovateľ internetových služieb odpojil. Skúste sa pripojiť znova.

 • Ak niekto zodvihol telefón v čase, keď ste boli online, mohlo nastať automatické odpojenie. Skúste sa pripojiť znova.

 • Väčšina modemov na telefonické pripojenie funguje iba s analógovými telefónnymi linkami. Overte, či máte nainštalované analógové telefónne linky. Ak máte nainštalované digitálne telefónne linky, overte, či počítač má digitálny modem.

 • Skontrolujte, či modem funguje správne. Ďalšie informácie nájdete v informáciách dodaných s modemom alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Obráťte sa na telekomunikačnú spoločnosť, aby overila kvalitu linky.

 • Ak je počítač pripojený do dvoch sietí, sieťový softvér musí vybrať, ktoré pripojenie sa použije na sieťový prenos. Sieťový softvér vyberie pripojenie s najvyšším výkonom. Ak máte pripojenie A s pripojením na internet, ale s nízkym výkonom, pripojenie B bez pripojenia na internet, ale s lepším výkonom v lokálnej sieti, sieťový softvér nasmeruje sieťový prenos cez pripojenie B. Znamená to, že si nebudete môcť prezerať webové stránky a ikona siete aj diagram siete v Centre sietí budú hlásiť, že máte len lokálne pripojenie (nie na internet). To je správny výber, ale nie ten, ktorý potrebujete. Ak chcete, aby počítač použil pripojenie A, t. j. pripojenie na internet, odpojte pripojenie B a skúste to znova.

Dajú sa otvoriť len niektoré webové lokality.

Existuje niekoľko možných príčin tohto problému:

Pripojenie na internet je príliš pomalé.

Rýchlosť pripojenia na internet môže ovplyvniť množstvo faktorov. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo je pripojenie na internet pomalé?

Nie je možné pripojiť sa z domu (alebo z iného miesta) prostredníctvom internetu k sieti na pracovisku.

 • Skontrolujte, či ste zadali názov servera virtuálnej súkromnej siete (VPN) presne tak, ako vám ho poskytol správca siete.

 • Ak chcete, aby pripojenie virtuálnej súkromnej siete fungovalo správne, musíte mať aktívne pripojenie na internet.

 • Ak máte externý modem, skontrolujte, či je napájanie modemu zapnuté.

 • Obráťte sa na správcu siete, aby skontroloval, či máte primerané povolenia pre pripojenie a pre doménu na serveri vzdialeného prístupu.

 • Mohol sa vyskytnúť problém s certifikátom. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na správcu siete.

 • Pripojenie virtuálnej súkromnej siete nefunguje s aktívnym klientom proxy rozhrania Winsock. Obráťte sa na správcu siete, aby skontroloval, či nie je zapnutý klient proxy rozhrania Winsock.

 • Ak poznáte adresu IP danej lokality (napríklad: 131.107.10.25), zadajte ju v prehľadávači do panela s adresou a stlačte kláves Enter. Ak sa táto operácia úspešne vykoná, pravdepodobne sa vyskytol problém s rozlíšením servera DNS. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na správcu siete.

 • Problém môže spôsobovať aj špeciálny softvér, ktorý je požadovaný alebo nainštalovaný na pracovisku. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na správcu siete.

 • Ak poznáte adresu IP servera virtuálnej súkromnej siete (napríklad: 131.107.10.25), zadajte túto adresu pre pripojenie VPN a stlačte kláves Enter. Ak sa táto operácia úspešne vykoná, pravdepodobne sa vyskytol problém s rozlišovaním servera DNS. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na správcu siete.

 • Mohol sa vyskytnúť problém so serverom, ku ktorému sa pokúšate pripojiť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na správcu siete.

Pri pripájaní k virtuálnej súkromnej sieti dostanem správu s oznámením, že lokálny počítač nepodporuje šifrovanie, ktorá má chybový kód 741.

Táto správa sa môže objaviť vtedy, keď sa šifrovanie, ktoré počítač používa, nezhoduje so šifrovaním používaným serverom virtuálnej súkromnej siete. Zmenu nastavenia šifrovania používaného v počítači na odporúčané nastavenie 3DES vykonajte podľa nasledujúceho postupu:

 1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

 2. Kliknite na položku Pripojiť sa k sieti.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na pripojenie virtuálnej súkromnej siete a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Zabezpečenie, kliknite na položku Rozšírené (vlastné nastavenia) a potom na tlačidlo Nastavenia.

 5. V dialógovom okne rozšíreného nastavenia zabezpečenia vyberte položku Šifrovanie najvyššej úrovne (po odmietnutí serverom sa pripojenie zruší) a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

 6. Kliknutím na položku Pripojiť sa skúste znova pripojiť.