Riešenie problémov s aktiváciou

Táto téma obsahuje riešenia niektorých bežných problémov s aktiváciou.

Zobraziť všetko

Kód Product Key neviete nájsť.

Kód Product Key sa nachádza na počítači alebo na obale inštalačného disku v balíku so systémom Windows. Ak kód Product Key stále neviete nájsť, možno bude potrebné kúpiť nový.

Nálepka s kódom Product Key vyzerá takto:

Obrázok nálepky s kódom Windows Product Key.
Nálepka s kódom Product Key systému Windows

Kúpiť nový kód Product Key online.

Kód Product Key je neplatný.

Kód Product Key môže byť neplatný z viacerých dôvodov:

  • Kód Product Key je chybne zadaný.

  • Zadaný kód nezodpovedá kódu priradenému kópii systému Windows.

Najprv skontrolujte kód Product Key a znovu ho zadajte. Ak ste zadali správny kód a napriek tomu je neplatný, bude potrebné zakúpiť nový kód Product Key.

Kúpiť nový kód Product Key online.

Kód Product Key sa používa v inom počítači.

Systém Windows nie je možné používať na väčšom počte počítačov, ako umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft. Licenčné podmienky zvyčajne umožňujú na každom počítači používať jednu kópiu systému Windows. Ak chcete používať tú istú kópiu systému Windows na ďalšom počítači, pred jej inštaláciou musíte systém Windows najprv odinštalovať z prvého počítača. Pri inštalácii do druhého počítača je potrebné systém Windows znova aktivovať. Počas inštalácie zadajte kód Product Key dodaný s kópiou systému Windows. Ak automatická aktivácia zlyhá, postupujte podľa pokynov na obrazovkách, pomocou ktorých môžete systém Windows aktivovať cez telefón. Na aktiváciu kópie systému Windows budete mať 30 dní.

Kúpiť nový kód Product Key online.

Kód Product Key chýba.

Na aktiváciu systému Windows je potrebné zakúpiť platný kód Product Key. Ak do 30 dní po inštalácii systému Windows nezakúpite platný kód Product Key a systém úspešne neaktivujete, systém Windows prestane pracovať. V takomto prípade nebude možné vytvárať nové súbory, ani ukladať zmeny existujúcich súborov. Po aktivácii kópie systému Windows je možné počítač znova naplno používať.

Kúpiť nový kód Product Key online.