Riešenie problémov s nízkou kvalitou signálu bezdrôtového pripojenia

Ak sila signálu bezdrôtovej siete je nízka, prenos informácií cez sieť je pomalý a môže nastať problém s prístupom k určitým častiam siete. Tu sú riešenia niektorých bežných problémov s nízkou silou signálu bezdrôtového pripojenia.

Zobraziť všetko

Počítač je príliš ďaleko od smerovača alebo prístupové bodu bezdrôtovej siete.

Pri 802.11b a 802.11g smerovačoch a prístupových bodov maximálny dosah je 150 stôp (46 metrov) vo vnútri a 300 stôp (92 metrov) vonku. Pri 802.11 smerovačoch a prístupových bodov je maximálny dosah 50 stôp (15 metrov) a 100 stôp (30 metrov) vonku. Tieto dosahy sú platné pri optimálnych podmienkach bez akejkoľvek interferencie. Uistite sa, že počítač sa nachádza v rámci dosahu a je umiestnený čo najbližšie k smerovaču alebo k prístupovému bodu. Ak je počítač prenosný, pokúste sa ho posúvať tak, aby ste určili dosah bezdrôtového signálu a najlepšie miesto na jeho uloženie.

Ak nie je možné dostať sa bližšie k smerovaču alebo k prístupovému bodu, pouvažujte nad kúpou a inštaláciou externej antény pre bezdrôtový sieťový adaptér. Mnohé bezdrôtové sieťové adaptéry sú nastavené tak, aby sa k nim dala pripojiť externá anténa, ktorá poskytuje lepší príjem ako zabudovaná anténa. Ak chcete zistiť, či je možné nainštalovať ďalšiu anténu, pozrite si informácie dodané s bezdrôtovým sieťovým adaptérom.

Smerovač alebo prístupový bod bezdrôtovej siete je vypnutý alebo nepracuje správne.

Môžete vyskúšať dve veci:

  • Uistite sa, či je smerovač alebo prístupový bod zapnutý, alebo či svieti kontrolka signálu bezdrôtovej siete.

  • Vypnutím vynulujete smerovač alebo prístupový bod, počkáte aspoň 10 s. a potom ho opäť zapnete.

Ak nevlastníte prístupový bod, alebo nespravujete sieť, obráťte sa na správcu siete.

Interferencia iných zariadení.

Sieťový hardvér 802.11b a 802.11g používa frekvenciu 2,4 gigahertz (GHz). Ďalším zariadením, ktoré používa túto frekvenciu je napríklad mikrovlná rúra alebo bezdrôtový telefón. Sieťový hardvér 802.11a používa frekvenciu 5 GHz. Niektoré bezdrôtové telefóny používajú túto frekvenciu. Tieto zariadenia môžu spôsobiť interferenciu medzi počítačom a sieťou.

V tomto prípade môžete vyskúšať dve veci:

  • Ak akékoľvek takéto zariadenia sa nachádzajú blízko počítača, dočasne ich vypnite alebo ich premiestnite ďalej.

  • Zmeňte nastavenie smerovača alebo prístupového bodu tak, aby používali iný bezdrôtový kanál, alebo ak je nastavené fixné číslo kanála, nastavte automatický výber kanála . Niekedy je bezdrôtový kanál čistejší ako iné. V Spojených štátoch a v Kanade môžete používať kanál 1, 6 alebo 11. Pokyny k nastaveniu signálu kanála bezdrôtovej siete nájdete v informáciách dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom.

Hľadaná sieť je nastavená tak, aby nevysielala svoj názov siete (SSID).

Bezdrôtové smerovače a prístupové body môžu byť nastavené tak, že nebudú vysielaťnázov siete. Ak je to tak, nie je možné zistiť, že sieť je v dosahu (aby ste sa k nej mohli pripojiť), ak ste už boli k sieti pripojení už predtým, alebo ak sa k sieti nepripojíte manuálne s použitím identifikátorov SSID. Ak sa chcete pripojiť na sieť, ktorá nevysiela signál, použite tento postup:

  1. Otvorte dialógové okno Pripojenie na sieť kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a na položku Pripojiť na.

  2. Kliknite na položku Vytvoriť pripojenie alebo sieť.

  3. Kliknite na položku Manuálne vytvoriť pripojenie k bezdrôtovej sieti a potom zadajte informácie o sieti.

    Sieť sa pridá do zoznamu sietí a bude dostupná na pripojenie v budúcnosti, keď počítač bude v dosahu tejto siete.