Riešenie problémov s monitorom a grafickou kartou

Pri inovácii systému Windows alebo pri inovácii počítača medzi najbežnejšie problémy patria problémy so zobrazením. V tejto kapitole nájdete riešenia niekoľkých bežných problémov so zobrazovaním.

Zobraziť všetko

Ako zistím, čo spôsobuje problém so zobrazovaním?

Obrazovka počítača sa skladá z dvoch hardvérových častí: grafická karta (tiež známa ako zobrazovací adaptér), ktorá je nainštalovaná vo vnútri počítača, a monitor, na ktorom vidíte text a grafické prvky, ktoré vaše programy zobrazujú. Systém Windows využíva na prácu s týmito hardvérovými zariadeniami ovládače. Väčšinu problémov so zobrazovaním spôsobujú nesprávne, poškodené alebo chýbajúce ovládače grafickej karty. Ďalšiu skupinu problémov tvorí neúspešná alebo nesprávna inštalácia a vonkajšie faktory, ktoré tiež môžu spôsobiť problémy s grafickou kartou.

Ak ste práve nainštalovali systém Windows alebo ste zmenili grafickú kartu a vyskytli sa problémy, najpravdepodobnejšia príčina je chýbajúci alebo nesprávny ovládač grafickej karty. Väčšina grafických kariet sa dodáva s diskom, na ktorom sú ovládače a iný softvér. Pred inštaláciou si prečítajte informácie dodané s grafickou kartou a skontrolujte, či karta podporuje aktuálnu verziu systému Windows. V opačnom prípade navštívte webovú stránku výrobcu a prevezmite najnovší ovládač pre svoju verziu systému Windows. Ďalšie informácie o ovládačoch nájdete v téme Čo je to ovládač?

Ako zistiť typ grafickej karty nainštalovanej v počítači?

  • Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

    Tu môžete nájsť typ grafickej karty a typ obrazovky počítača. Ďalšie informácie o grafických kartách nájdete v téme Grafické karty: najčastejšie otázky.

Aký typ monitora mám?

Existujú dva základné typy monitorov: monitory CRT (katódová trubica) a monitory LCD (displej z tekutých kryštálov). Obidva typy poskytujú ostrý obraz, avšak výhodou monitorov LCD je ich tenkosť a ľahkosť. Monitory CRT sú väčšie, ťažšie, vyžadujú viac priestoru na pracovnom stole a produkujú viac tepla ako modely LCD.

Ak chcete aktualizovať ovládač zariadenia systému Windows pre monitor, musíte vedieť značku a typ, ktoré sú obyčajne vytlačené na etikete na zadnej strane alebo v dolnej časti monitora.

Prečo monitor zobrazuje iba obmedzené rozlíšenia?

Po inštalácii sa systém Windows pokúsi identifikovať hardvér, na ktorom je nainštalovaný. Ak systém Windows nerozpozná grafickú kartu v počítači, predvolene nainštaluje všeobecný ovládač grafickej karty. Všeobecný ovládač obyčajne neposkytuje rovnakú úroveň podpory ako ovládač vytvorený špeciálne pre danú grafickú kartu. Ak chcete tento problém odstrániť, musíte pre grafickú kartu nainštalovať správny ovládač. Navštívte webovú stránku výrobcu grafickej karty a prevezmite správny ovládač. Musíte poznať výrobcu a model grafickej karty. Ďalšie informácie o inštalácii ovládačov nájdete v časti Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne.

Prečo sa na obrazovke monitora CRT zobrazujú vodorovné čiary, blikanie alebo iné zvláštne rušivé javy?

Monitory CRT sú náchylnejšie na vonkajšiu interferenciu ako monitory LCD. Interferenciu môžu spôsobiť zariadenia, ktoré prenášajú rádiové frekvencie (napríklad zariadenie na monitorovanie dieťaťa alebo rádio CB), alebo zariadenia, ktoré produkujú magnetické polia (napríklad motor v elektrickom ventilátore), alebo dokonca aj spleť káblov na monitore alebo v jeho blízkosti.

Rádiový signál môže rušiť signál medzi počítačom a monitorom a v niektorých prípadoch sa zobrazia vodorovné čiary alebo aj iná interferencia. Ak chcete znížiť interferenciu, presuňte zariadenie na prenos rádiových frekvencií ďalej od počítača a monitora alebo monitor a počítač od tohto zariadenia.

Pohyb magnetických polí (napríklad z elektrického motora) môže spôsobiť blikanie, ak sa nachádza v blízkosti obrazovky CRT. Statické magnetické pole napríklad z reproduktorov počítača môže spôsobiť zmenu farieb alebo nesprávne farby v oblasti blízko magnetu. Táto zmena farieb je spôsobená tým, že časť obrazovky je zmagnetizovaná. Občas sa stane, že zmena farieb pretrváva aj po odstránení zdroja magnetizmu. Ak chcete znížiť alebo odstrániť zmenu farieb, pri väčšine monitorov môžete použiť možnosť odmagnetizovania. Väčšina monitorov sa odmagnetizuje automaticky, keď ich vypnete, pri niektorých to musíte vykonať manuálne. Väčšina monitorov má tlačidlo alebo možnosť v ponuke, ktorá umožňuje manuálne odmagnetizovanie. Odmagnetizovaním monitora sa odmagnetizuje jeho vnútro a odstráni sa zmena farieb. Ak je ale monitor vystavený zdroju magnetizmu dlhú dobu, nemusí odmagnetizovanie na jeho vyčistenie stačiť, niekedy je potrebné monitor opraviť alebo vymeniť.

Čo je to rozhranie DirectX a ako sa riešia problémy s ním?

Rozhranie DirectX systému Windows je technológia, ktorá obsahuje súčasti pre video, animáciu a zvuk, a pomáha počítaču zvýšiť výkon multimediálnych programov napríklad hier a filmov. Na riešenie problémov s technológiou DirectX bol vytvorený Diagnostický nástroj DirectX. Tento nástroj poskytuje informácie o systéme napríklad o pamäti a rýchlosti procesora a tiež o nainštalovanej verzii technológie DirectX a jej správnom fungovaní. Ďalšie informácie o technológii DirectX nájdete v téme DirectX: najčastejšie otázky. Informácie o používaní Diagnostického nástroja DirectX nájdete v téme Spustenie Diagnostického nástroja DirectX.

Po zmene rozlíšenia obrazovky nie je vidieť zobrazenie.

Väčšina obrazoviek má špecifický rozsah rozlíšení, ktoré zobrazujú. Ak zadáte hodnotu mimo tohto rozsahu, môže to spôsobiť, že obrazovka nebude zobrazovať správne alebo vôbec. Ak zmeníte rozlíšenie, systém Windows obyčajne chvíľu počká, či potvrdíte zadané rozlíšenie. Ak ho nepotvrdíte, systém Windows zmení rozlíšenie späť na predchádzajúcu hodnotu. Ak takéto rozlíšenie omylom potvrdíte, ale obrazovka nedokáže nové rozlíšenie zobraziť, musíte systém Windows reštartovať v núdzovom režime a znovu nastaviť rozlíšenie na hodnotu, ktorú obrazovka môže zobraziť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena rozlíšenia obrazovky.

Prečo sa text na obrazovke zobrazuje rozmazaný?

Na vytvorenie čitateľnejšieho textu na obrazovke používa systém Windows technológiu ClearType. Na niektorých obrazovkách je potrebné technológiu ClearType zapnúť a vypnúť, alebo ju upraviť. Ďalšie informácie o zapnutí a upravení technológie ClearType nájdete v téme Čitateľnejší text pomocou technológie ClearType. Podrobné informácie o používaní technológie ClearType nájdete v téme ClearType: najčastejšie otázky.

Ako sa nastavujú viaceré monitory?

Používanie viacerých monitorov na počítači môže zlepšiť zážitok z používania video hier, pracovných hárkov, programov na úpravu obrázkov alebo čohokoľvek, čo vyžaduje väčší rozmer obrazovky. Informácie o inštalovaní ďalších monitorov nájdete v témach Pomocníka a technickej podpory, ak zadáte slovné spojenie „viaceré monitory“.

Prečo sa objavuje chyba pri používaní rôznych grafických kariet na viacerých monitoroch?

Systém Windows Vista využíva nový, stabilnejší ovládač Windows Display Driver Model (WDDM), ktorý neumožňuje používanie viacerých grafických ovládačov, ak používate na počítači viaceré monitory. Chyby sa objavujú obyčajne vtedy, ak máte v počítači viac grafických kariet od rôznych výrobcov, vrátane ľubovoľnej grafickej podpory, vstavanej do základnej dosky.

Ak chcete používať podporu pre viaceré monitory s viacerými grafickými kartami, všetky karty musia využívať rovnaký ovládač. Obyčajne to znamená používanie rovnakej grafickej karty alebo rôznych kariet od rovnakého výrobcu (v prípade, ak využívajú rovnaký ovládač). Väčšina nových grafických kariet umožňuje nastaviť dva monitory pomocou jednej grafickej karty, takže pre dva monitory nie je potrebné používať viac grafických kariet. Ďalšie informácie o používaní svojej grafickej karty nájdete na webovej stránke výrobcu. Ďalšie informácie o používaní viacerých monitorov nájdete v témach Pomoci a technickej podpory, ak zadáte slovné spojenie „viaceré monitory“.

Je možné zmeniť jas a kontrast monitora?

Áno, jas a kontrast monitora môžete upraviť a zlepšiť tak čitateľnosť textu a obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava jasu a kontrastu monitora.