Riešenie problémov s pripojením k sieti

Ak chcete vyriešiť problém s pripojením k sieti, vyskúšajte najskôr tieto kroky:

 1. Otvorte položku Diagnostika siete tak, že pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu siete v oblasti oznámení, a potom kliknete na položku Diagnostikovať a opraviť.

 2. Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.

 3. Ak sa pokúšate pripojiť k inému počítaču, uistite sa, že počítač je zapnutý a máte povolenie na zdieľanie súborov a tlačiarní v sieti. Ďalšie informácie nájdete v téme Prepojenie domácich počítačov s rôznymi verziami systému Windows .

 4. Ak problém vznikol po inštalácii nového softvéru, skontrolujte, či nedošlo k zmenám v nastaveniach pripojenia.

  Kontrola nastavení pripojenia

  1. Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie a potom na položku Spravovať sieťové pripojenia.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ak sa problém nevyrieši po vykonaní týchto krokov, vyhľadajte informácie o konkrétnom probléme v nasledujúcej tabuľke.

Problém
Možné riešenia

Nedá sa pripojiť k iným počítačom alebo zdieľať súbory a tlačiarne v domácej sieti

 • Skontrolujte, či je zapnuté zisťovanie siete.

  Zapnutie zisťovania siete

  1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

  2. Ak je zisťovanie siete vypnuté, kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou rozbaľte príslušnú časť, kliknite na položku Zapnúť zisťovanie siete a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Poznámka

  • Zisťovanie siete je predvolene vypnuté pre verejné siete. Ďalším spôsobom, ako zapnúť zisťovanie siete, je zmena typu sieťového umiestnenia na hodnotu Súkromné. Informácie o zmene typu sieťového umiestnenia nájdete v téme Výber sieťového umiestnenia.

 • Skontrolujte, či sa zdieľali súbory alebo tlačiarne.

  Zdieľanie súborov a tlačiarní

  Zdieľanie súborov: Kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou rozbaľte časť Zdieľanie súborov, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie súborov a potom kliknite na položku Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
  Zdieľanie súborov pomocou priečinka Verejné: Kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou rozbaľte časť Zdieľanie verejného priečinka, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie tak, aby všetci používatelia so sieťovým prístupom mohli otvárať súbory, alebo na položku Zapnúť zdieľanie tak, aby všetci používatelia so sieťovým prístupom mohli otvárať, meniť a vytvárať súbory a potom kliknite na položku Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
  Zdieľanie tlačiarne: Kliknutím na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou rozbaľte časť Zdieľanie tlačiarne, kliknite na položku Zapnúť zdieľanie tlačiarne a potom kliknite na položku Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  Tento postup použite vo svojom počítači a vo všetkých počítačoch so systémom Windows Vista v sieti, ku ktorým sa chcete pripojiť.

 • Ak je zapnuté zdieľanie chránené heslom, máte dve možnosti.

  Ďalšie informácie

  Ak je zapnuté zdieľanie chránené heslom, môžete vytvoriť identické používateľské kontá na všetkých počítačoch v pracovnej skupine (odporúča sa). Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie používateľského konta. Alebo môžete vypnúť zdieľanie chránené heslom.

  Vypnutie zdieľania chráneného heslom

  1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

  2. V časti Zdieľanie a zisťovanie kliknite na tlačidlo so šípkou Obrázok tlačidla so šípkou vedľa položky Zdieľanie chránené heslom.
  3. Kliknite na položku Vypnúť zdieľanie chránené heslom a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 • Skontrolujte, či má počítač, ku ktorému sa chcete pripojiť, minimálne jeden zdieľaný priečinok.

 • Skontrolujte, či sú všetky počítače v tej istej pracovnej skupine. Pozri tému Pripojenie k pracovnej skupine alebo vytvorenie pracovnej skupiny.

 • Skontrolujte, či sú okrem zapnutia zdieľania súborov nastavené vlastnosti zdieľania v priečinku alebo tlačiarni, ktoré chcete zdieľať.

  Ďalšie informácie

  Zdieľanie súborov a tlačiarní je proces v dvoch krokoch: najprv je potrebné povoliť zdieľanie tak, ako je uvedené vyššie, potom je nutné nastaviť vlastnosti zdieľania v samotnej položke, alebo ju presunúť do priečinka Verejné tak, aby k nej mohli pristupovať ostatní používatelia. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov a tlačiarní v systéme Windows Vista na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

 • Prejdite na webovú lokalitu svojho výrobcu smerovača, z ktorej prevezmite a nainštalujte najnovší firmvér pre svoj smerovač.

Nedá sa pripojiť k domácej sieti (bezdrôtové pripojenie)

 • Skontrolujte, či sú smerovač aj modem zapnuté.

 • Ak používate prenosný počítač, bezdrôtový prepínač na prednej, bočnej alebo zadnej strane prenosného počítača musí byť zapnutý.

 • Ak systém Windows nezistil sieť, o ktorej si myslíte, že je v dosahu počítača, otvorte Pomoc a technickú podporu a vyhľadajte slovné spojenie „Riešenie problémov s vyhľadávaním bezdrôtových sietí“.

 • Skontrolujte, či sieťový adaptér funguje správne.

  Overenie správnej funkčnosti sieťového adaptéra

  Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Rozbaľte časť Sieťové adaptéry, kliknite pravým tlačidlom myši na adaptér a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  3. V časti Stav zariadenia skontrolujte, či zariadenie funguje správne.

 • Prevezmite najnovšiu verziu ovládača sieťového adaptéra z webovej lokality výrobcu a nainštalujte ju.

 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť prekladania DNS. Ďalšie informácie nájdete v téme Služba DNS (Domain Name System): najčastejšie otázky.

Nedá sa pripojiť k domácej sieti (káblové pripojenie)

 • Skontrolujte, či sú smerovač aj modem zapnuté.

 • Skontrolujte, či je kábel siete Ethernet zasunutý do sieťového adaptéra v počítači.

  Ilustrácia kábla siete Ethernet
  Kábel siete Ethernet
 • Skontrolujte, či nie je kábel siete Ethernet poškodený. Otestujte to použitím iného kábla, o ktorom viete, že funguje správne.

 • Skontrolujte, či je kábel siete Ethernet pripojený k správnemu portu smerovača.

  Ďalšie informácie

  Kábel siete Ethernet z počítača do smerovača by nemal byť pripojený k portu označenému slovami uplink, WAN alebo internet. Niektoré smerovače vypínajú port vedľa portu uplink, takže skúste použiť iný.

 • Mohli sa vyskytnúť problémy so sieťovým adaptérom. Skontrolujte pripojenie lokálnej počítačovej siete LAN.

  Kontrola pripojenia siete LAN

  Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie a potom na položku Spravovať sieťové pripojenia.

  Ikona siete Obrázok ikony siete sa mení v závislosti od stavu pripojenia siete LAN a poskytuje informácie, ak adaptér nefunguje správne. Ak je kábel siete LAN odpojený, stavová ikona sa zobrazí aj v oblasti oznámení.
 • Skontrolujte, či sieťový adaptér funguje správne.

  Overenie správnej funkčnosti sieťového adaptéra

  Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Rozbaľte časť Sieťové adaptéry, kliknite pravým tlačidlom myši na adaptér a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  3. V časti Stav zariadenia skontrolujte, či zariadenie funguje správne.

 • Prevezmite najnovšiu verziu ovládača sieťového adaptéra z webovej lokality výrobcu a nainštalujte ju.

 • Vymažte vyrovnávaciu pamäť prekladania DNS. Ďalšie informácie nájdete v téme Služba DNS (Domain Name System): najčastejšie otázky.

Neviem si spomenúť na sieťový kľúč

Ak ste zabudli svoj sieťový kľúč a neexistuje nikto iný, kto by ho vedel, bude potrebné opätovne nastaviť bezdrôtový smerovač. Pozrite tému Nastavenie bezdrôtového smerovača.

Sieťové pripojenie je prerušované (pravidelne sa odpája)

 • Vypnite možnosť šetrenia energie v okne vlastností sieťového adaptéra.

  Vypnutie možnosti šetrenia energie

  1. Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie a potom na položku Spravovať sieťové pripojenia.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Na karte Sieť kliknite na položku Konfigurovať.

  4. Na karte Správa napájania zrušte začiarknutie políčka Povoliť počítaču, aby vypol toto zariadenia z dôvodu šetrenia energie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Sieťové pripojenie je príliš pomalé

 • Prejdite na webovú lokalitu výrobcu a vyhľadajte najnovšie ovládače pre svoj sieťový adaptér.

 • Skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie balíky Service Pack pre systém Windows Vista.

 • Skúste vypnúť automatické ladenie.

  Vypnutie automatického ladenia

  1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart.
  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text príkazový riadok.

  3. V zozname výsledkov kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  4. Zadajte príkaz netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled a stlačte kláves ENTER.

  5. Reštartujte počítač.

  (Ak chcete automatické ladenie opäť zapnúť, zadajte príkaz netsh interface tcp set global autotuninglevel=normal a stlačte kláves ENTER.)

 • Skontrolujte, či sú kapacity smerovača a sieťového adaptéra kompatibilné.

  Ďalšie informácie

  Ak má smerovač kapacitu 10/100, ale sieťový adaptér siete Ethernet má kapacitu gigabit, sieť bude prenášať údaje nižšími rýchlosťami. Ak chcete získať vyššiu rýchlosť, bude potrebné vymeniť pomalšie zariadenie.

 • Ak používate káblové pripojenie, skúste upraviť nastavenie riadenia toku.

  Úprava nastavenia riadenia toku

  1. Spustite Správcu zariadení kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na sieťový adaptér a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  3. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na položku Riadenie toku.

  4. V časti Hodnota vyberte položku Zapnuté Rx a Tx (v niektorých prípadoch sa táto položka nazýva Automaticky alebo Pozastaviť Rx/Tx) a kliknite na tlačidlo OK.

Nedá sa z domu (alebo z iného miesta) pripojiť k sieti na pracovisku pomocou pripojenia VPN

 • Skontrolujte, či ste zadali názov servera virtuálnej súkromnej siete (VPN) presne tak, ako vám ho poskytol správca siete.

 • Skontrolujte, či máte aktívne internetové pripojenie.

 • Ak máte externý modem, skontrolujte, či je napájanie modemu zapnuté.

 • Skontrolujte nastavenie šifrovania.

  Ďalšie informácie

  Ak sa zobrazí hlásenie Lokálny počítač nepodporuje šifrovanie (chyba 741), je možné, že šifrovanie používané v počítači nie je v súlade so šifrovaním používaným na serveri VPN. Zmeňte nastavenia šifrovania v počítači na odporúčané nastavenie 3DES.

  Zmena nastavení šifrovania

  1. Otvorte dialógové okno Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Sieť a Internet a na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie.

  2. Kliknite na položku Pripojiť sa k sieti.

  3. Pravým tlačidlom myši kliknite na pripojenie virtuálnej súkromnej siete a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  4. Kliknite na kartu Zabezpečenie, kliknite na položku Rozšírené (vlastné nastavenia) a potom na tlačidlo Nastavenia.

  5. V dialógovom okne rozšíreného nastavenia zabezpečenia vyberte položku Šifrovanie najvyššej úrovne (po odmietnutí serverom sa pripojenie zruší) a potom dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

  6. Kliknutím na položku Pripojiť sa skúste znova pripojiť.

 • Obráťte sa na správcu siete a požiadajte ho o pomoc.

  Ďalšie informácie

  Existuje množstvo ďalších možných problémov vrátane nedostatočne silného pripojenia a nedostatočných povolení domény, problémov s certifikátmi, klientom proxy rozhrania Winsock, problémov s rozlíšením služby Domain Name System (DNS), problémov so servermi a problémov týkajúcich sa softvéru poskytovaného na pracovisku. Ak potrebujete pomôcť s týmito problémami, obráťte sa na správcu siete.

Nedá sa nastaviť prichádzajúce pripojenie

Nastavenie prichádzajúceho pripojenia

 1. Otvorte okno Sieťové pripojenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Sieť a Internet, na položku Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie a potom na položku Spravovať sieťové pripojenia.

 2. Ak sa ponuka Súbor nezobrazuje, stlačte kláves ALT.

 3. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Nové prichádzajúce pripojenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Nedá sa zdieľať koreňový priečinok jednotky

Zdieľanie koreňového priečinka jednotky

 1. Otvorte okno Počítač kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom na položku Počítač.

 2. Kliknite na jednotku pravým tlačidlom myši a vyberte položku Zdieľať.

 3. V dialógovom okne vlastností jednotky kliknite na položku Rozšírené zdieľanie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. V dialógovom okne Rozšírené zdieľanie začiarknite políčko Zdieľať tento priečinok, zadajte názov zdieľaného prostriedku a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Koreňový priečinok jednotky nemožno zdieľať so symbolom dolára za písmenom jednotky ako v predchádzajúcich verziách systému Windows. Nemožno napríklad zdieľať koreňový priečinok jednotky C ako „C$“, možno ho však zdieľať ako „C“ alebo s ľubovoľným iným názvom.

 • Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča zdieľať iba vybraté priečinky, nie celú jednotku.

V sieti sa nachádza duplicitná adresa IP

Potrebujem podrobnejšie informácie o riešení problémov so sieťou