Riešenie problémov s tlačiarňou

Táto téma obsahuje riešenia bežných problémov s tlačiarňami.

Zobraziť všetko

Tlačiareň netlačí.

Príčinu tohto problému je ťažké identifikovať, pretože sa na trhu vyskytuje veľa modelov tlačiarní a aj príčin, pre ktoré nefungujú.

Najskôr skontrolujte, či je tlačiareň zapojená do elektrickej siete a pripojená k počítaču so systémom Windows podľa pokynov výrobcu.

Potom sa pokúste aktualizovať ovládač na počítači. Problémy s tlačiarňou môže niekedy spôsobovať zastaraný softvér ovládačov a dajú sa vyriešiť inštaláciou alebo preinštalovaním najnovšieho ovládača.

Ak chcete získať najnovší ovládač pre vašu tlačiareň, pripojte sa na lokalitu Windows Update, ktorá dokáže zistiť hardvér pripojený k vášmu počítaču, a automaticky upozorní na dostupné nové ovládače:

 1. Otvorte položku Windows Update kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým systém Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač.

 3. Ak sa nájdu nejaké aktualizácie, kliknite na položku Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Aj v prípade, ak sa nezobrazí aktualizovaný ovládač tlačiarne, je možné, že bol vytvorený, ale výrobca vašej tlačiarne ho zatiaľ nedodal spoločnosti Microsoft.

Väčšina výrobcov tlačiarní ponúka najnovšie ovládače na svojich webových lokalitách, v časti venovanej podpore. Ovládače sú zvyčajne usporiadané podľa edície systému Windows a modelu tlačiarne. Keď nájdete ten správny ovládač, prevezmite a nainštalujte ho podľa pokynov výrobcu. Ďalšie informácie nájdete v téme Oprava alebo aktualizácia ovládača.

Ak vaša tlačiareň stále netlačí, vyhľadajte tipy na riešenie problémov pre jednotlivé modely tlačiarní na webovej lokalite výrobcu tlačiarne, v časti venovanej podpore.

Zobrazuje sa chybové hlásenie týkajúce sa problémov so zaraďovačom tlače alebo tlačiareň tlačí pomalšie ako zvyčajne.

Zaraďovač tlače je softvér, ktorý dočasne ukladá tlačové úlohy na pevný disk počítača alebo do pamäte až dovtedy, kým ich tlačiareň nie je pripravená vytlačiť. Ak ste čakali dlhšie na vytlačenie dokumentu, alebo ak sa zobrazila chybová správa o zaraďovači tlače, podsystéme alebo zdrojoch zaraďovača, musíte v počítači zmeniť a potom reštartovať službu Zaraďovač tlače.

V takom prípade odporúčame uložiť rozpracovanú prácu a reštartovať službu Zaraďovač tlače reštartovaním počítača. Ak počítač nechcete reštartovať, skúste namiesto toho nasledujúci postup.

Zmena alebo reštartovanie služby Zaraďovač tlače

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Otvorte dialógové okno Nástroje na správu kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na službu Zaraďovač tlače a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Na karte Všeobecné, vedľa položky Typ spustenia skontrolujte, či je vybratá možnosť Automaticky.

 5. Ak služba nie je spustená, v časti Stav služby kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na tlačidlo OK. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Tlačiareň vytlačí iba časť strany, tlačí rozmazane alebo tlačí s nevýraznými alebo nepresnými farbami.

Pravdepodobne je potrebné vymeniť zásobník s atramentom alebo tonerom. Overte údaje o stave náplne s atramentom alebo tonerom v správach tlačového frontu. Ak má tlačiareň displej alebo informačný panel, môžete skontrolovať stav náplne atramentu alebo tonera priamo na samotnej tlačiarni. Ďalšie informácie o tlačovom fronte nájdete v téme Výmena zásobníka atramentu alebo tonera a Zobrazenie tlačového frontu.

Tlačiareň má nedostatok papiera.

Doplňte zásobník papiera. Ak je v tlačiarni viac zásobníkov, overte, či ste doplnili zásobník určený pre vybratú veľkosť papiera. Ďalšie informácie o vkladaní papiera do tlačiarne nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom. Niektoré tlačiarne zobrazujú návod na displeji alebo informačnom paneli tlačiarne.

Ak ste papier doplnili, a správa o nedostatku papiera sa stále zobrazuje, skontrolujte možnosti tlačiarne pre dokument a overte, či ste vybrali správny zásobník alebo zdroj papiera.

Papier sa zachytil v tlačiarni (zaseknutý papier).

Ak chcete predísť poškodeniu tlačiarne a odstrániť zachytený papier, prečítajte si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou. V závislosti od tlačiarne a miesta výskytu problému môžete vyskúšať jednu z týchto možností:

 • Na tlačiarni skontrolujte správy na displeji alebo informačnom paneli, ktoré môžu zobrazovať informácie o probléme, a postupujte podľa návodu na odstránenie zaseknutého papiera. Ak tlačiareň nezobrazuje informácie o probléme, prečítajte si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou. Ak je tlačiareň pripojená k sieťovej doméne, požiadajte o pomoc správcu systému alebo oddelenie technickej podpory.

 • Niektoré tlačiarne ponúkajú tlačidlo, ktoré môžete stlačiť a podržať, alebo inú možnosť pre podávač papiera na vytiahnutie zaseknutého papiera bez rizika poškodenia tlačiarne.

 • Môžete otvoriť aj kryt tlačiarne a vytiahnuť papier, ktorý problém spôsobil. Najprv si prečítajte dokumentáciu dodanú s tlačiarňou, kde zistíte, či máte vypnúť tlačiareň alebo ako postupovať, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu tlačiarne.

  Skontrolujte aj to, či otvorenie krytu tlačiarne nespôsobí stratu záruky alebo iných zmluvných podmienok týkajúcich sa opravy, ktoré sú súčasťou zakúpenej tlačiarne. Prečítajte si dokumentáciu od výrobcu alebo predajcu dodanú s tlačiarňou, v ktorej sa dozviete ďalšie informácie o zmluvných podmienkach.