Riešenie problémov s rozhraním Windows Aero

Rozhranie Windows Aero je prvotriednym vizuálnym prvkom systému Windows Vista. Má priehľadný dizajn s jemnými animáciami a novými farbami okien.

Obrázok priehľadného okna
Priehľadné okno

Môžete skúsiť spustiť Poradcu pri riešení problémov, ktorý automaticky diagnostikuje a opraví problémy s efektmi rozhrania Aero v systéme Windows Vista. Ak to chcete urobiť, prejdite na prepojenie Vizuálne efekty funkcie Windows Aero nefungujú alebo sa nezobrazujú Obrázok tlačidla Opraviť na webovej lokalite spoločnosti Microsoft a potom kliknite na položku Spustiť teraz.

Tento článok obsahuje niekoľko ďalších riešení bežných problémov so spúšťaním rozhrania Windows Aero.

Zobraziť všetko

Ktoré vydania systému Windows Vista obsahujú rozhranie Aero?

Rozhranie Aero je zahrnuté do týchto vydaní:

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate. Rozhranie Aero nie je zahrnuté v systéme Windows XP a starších verziách systému Windows.

Ak chcete zistiť, ktoré vydanie systému Windows Vista je v počítači nainštalované, postupujte nasledovne:

Otvorte dialógové okno Uvítacie centrum kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Systém a údržba a potom na položku Uvítacie centrum.

Vydanie systému Windows Vista spustené v počítači sa zobrazuje spolu s ďalšími údajmi o počítači v hornej časti okna.

Mám správne vydanie systému Windows Vista, ale rozhranie Aero stále nemôžem spustiť. Čo treba robiť?

Skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne hardvérové požiadavky na spustenie rozhrania Aero:

 • 32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor s frekvenciou 1 GHz,

 • pamäť RAM s kapacitou 1 gigabajt (GB),

 • grafická karta s kapacitou 128 MB.

Používateľské rozhranie Aero vyžaduje aj grafický procesor triedy DirectX 9, ktorý podporuje ovládač Windows Display Driver Model Driver, funkciu Pixel Shader 2.0 a rozlíšenie 32 bitov na pixel.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, mali by ste zohľadniť aj odporúčania pre požadovaný grafický procesor:

 • grafická pamäť 64 MB na podporu jedného monitora s rozlíšením menším ako 1 310 720 pixlov (napríklad monitor LCD so 17-palcovou plochou obrazovkou s rozlíšením 1280 × 1024),

 • grafická pamäť s kapacitou 128 MB na podporu jedného monitora s rozlíšením od 1 310 720 do 2 304 000 pixlov (napríklad monitor s 21,1-palcovou plochou obrazovkou LCD s rozlíšením maximálne 1 600 x 1 200),

 • grafická pamäť s kapacitou 256 MB na podporu jedného monitora s rozlíšením väčším ako 2 304 000 pixlov (napríklad monitor s 30-palcovou širokouhlou plochou obrazovku LCD s rozlíšením maximálne 2 560 x 1 600).

Počítač spĺňa minimálne požiadavky, ale používateľské rozhranie Windows Aero sa nezobrazuje. Mám urobiť ešte niečo?

Áno. Skontrolujte, či máte farebné rozlíšenie 32 bitov, obnovovaciu frekvenciu monitora vyššiu ako 10 Hz, motív nastavený na možnosť Windows Vista, farebnú schému nastavenú na možnosť Windows Aero a či je zapnutá priehľadnosť rámov okien.

Nastavenie farebného rozlíšenia na hodnotu 32 bitov

 1. Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

 2. V časti Farby vyberte možnosť Najvyššia (32 bitov) a potom kliknite na tlačidlo OK. (Ak nemôžete nastaviť hodnotu 32 bitov, skontrolujte, či je rozlíšenie nastavené na najvyššiu možnú hodnotu a skúste to znova.)

Nastavenie obnovovacej frekvencie monitora

Minimálna frekvencia obnovovania mnohých monitorov (napr. 60 Hz) už postačuje na spustenie rozhrania Aero. Ak je možné nastaviť nižšiu frekvenciu monitora, musíte nastaviť frekvenciu vyššiu ako 10 Hz.

 1. Otvorte dialógové okno Nastavenie obrazovky kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a potom na položku Nastavenie obrazovky.

 2. Kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 3. Kliknite na kartu Monitor a potom kliknite na obnovovaciu frekvenciu, ktorá je vyššia ako 10 Hz.

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť. Prispôsobenie monitora môže chvíľu trvať. Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na uloženie zmien, kliknite na tlačidlo Áno. Ak sa toto hlásenie zobrazí a zmeny do 15 sekúnd nepotvrdíte, obnoví sa pôvodné nastavenie obnovovacej frekvencie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Zmeny frekvencie obnovovania sa prejavia všetkým používateľom prihláseným do počítača.

Zmena motívu pracovnej plochy na motív Windows Vista

 1. Otvorte okno Motív – nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, na položku Vzhľad a personalizácia, na položku Prispôsobenie a na položku Motív.

 2. V zozname Motív kliknite na položku Windows Vista a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena farebnej schémy na farebnú schému Windows Aero

 1. Otvorte položku Nastavenie vzhľadu tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia, položku Personalizácia a položku Farba a vzhľad okien. Ak sa dialógové okno Nastavenie vzhľadu nezobrazí, kliknite na položku Otvoriť vlastnosti klasického vzhľadu v spodnej časti stránky.

 2. V zozname Farebná schéma kliknite na položku Windows Aero a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zapnutie priehľadnosti rámu okna

Ak chcete zapnúť priehľadnosť rámu okna, farebná schéma musí byť najprv nastavená na hodnotu Windows Aero.

 1. Otvorte dialógové okno Prispôsobenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Vzhľad a personalizácia a potom na položku Prispôsobenie.

 2. Kliknite na položku Farba a vzhľad okien.

 3. Začiarknite políčko Zapnúť priehľadnosť.

Poznámka

 • Ak sa namiesto okna Farba a vzhľad okna zobrazí dialógové okno Nastavenie vzhľadu, pravdepodobne nie je nastavený motív v systéme Windows Vista, farebná schéma nie je nastavená na možnosť Windows Aero alebo počítač nespĺňa minimálne hardvérové požiadavky na spustenie rozhrania Windows Aero.

Nainštalovali sme novú videokartu, ktorá spĺňa požiadavky na spustenie rozhrania Aero, ale rozhranie Aero sa stále nezobrazuje. Mám urobiť ešte niečo?

Áno. Ak ste grafickú kartu a ovládač nainštalovali po prvom nastavení systému Windows Vista, môže byť potrebná aktualizácia skóre výkonu počítača, čím sa automaticky zapne rozhranie Aero (táto požiadavka sa môže líšiť v závislosti od výrobcu).

Aktualizácia skóre výkonu počítača

 1. Otvorte dialógové okno Informácie o výkone a nástroje kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Informácie o výkone a nástroje.

 2. Kliknite na položku Aktualizovať moje skóre. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Je potrebné aktualizovať ovládač videokarty na spustenie rozhrania Aero?

Možno. Výrobcovia grafických kariet často vydávajú aktualizácie svojich ovládačov na zlepšenie výkonu alebo na opravu problémov kompatibility. Ak chcete získať najnovší ovládač, navštívte sekciu technickej podpory na webovej lokalite výrobcu grafickej karty. Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia ovládača hardvéru, ktorý nefunguje správne.

Rozhranie Aero mám spustené na prenosnom počítači, ale nedarí sa mi udržať priehľadný efekt rozhrania Aero. Mám urobiť ešte niečo?

Áno. Ak máte spustený plán Šetrič energie, systém Windows niekedy automaticky vypne priehľadnosť. Ak tomu chcete zabrániť, môžete prepnúť nastavenie na plán vyváženého napájania.

Zmena existujúceho plánu napájania

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti napájania kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Možnosti napájania.

 2. Na stránke Vyberte plán napájania kliknite na položku Vyvážený.

Prečo rozhranie Aero občas prestane fungovať?

Niektoré staršie programy môžu byť nekompatibilné s rozhraním Aero. Keď spustíte takýto program, rozhranie Aero môže počas spustenia programu prestať fungovať. Zatvorením programu by sa funkčnosť rozhrania Aero mala obnoviť. Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, od výrobcu programu si overte, či existuje verzia kompatibilná so systémom Windows Vista.

Dá sa rozhranie Aero vypnúť?

Áno. Ak je pri farebnej schéme Aero zlá kvalita zobrazenia, pokúste sa zmeniť ju na inú farebnú schému, ako je napríklad Windows Vista Basic, a uvidíte, či sa zobrazenie zlepšilo.

 1. Otvorte položku Nastavenie vzhľadu tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, a potom kliknete postupne na položku Ovládací panel, položku Vzhľad a personalizácia, položku Personalizácia a položku Farba a vzhľad okien. Ak sa dialógové okno Nastavenie vzhľadu nezobrazí, kliknite na položku Otvoriť vlastnosti klasického vzhľadu v spodnej časti stránky.

 2. V zozname Farebná schéma vyberte inú farebnú schému a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ako získať rozhranie Aero v systéme Windows Server 2008?

Ak chcete zapnúť farebnú schému Aero v systéme Windows Server 2008, nainštalujte súčasť Desktop Experience, zapnite službu Motívy (Themes), vyberte motív Windows Vista a potom vyberte farebnú schému Windows Aero.

Poznámka

 • Ak chcete používať motív Aero, môže sa vyžadovať aktualizácia videokarty. Ak hardvér nepodporuje rozhranie Aero, môžete vybrať farebnú schému Windows Vista Basic, ktorá neobsahuje priehľadnosť a ďalšie efekty motívu Aero.

Inštalácia súčasti Desktop Experience v systéme Windows Server 2008

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel, a potom dvakrát kliknite na položku Programy a súčasti.

 2. Kliknite na príkaz Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows Windows. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V časti Súhrnné informácie o súčasti kliknite na položku Pridať súčasti.

 4. Začiarknite políčko súčasti Desktop Experience a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Inštalovať. Môže sa zobraziť výzva na reštartovanie počítača.

Zapnutie služby Themes (Motívy) v systéme Windows Server 2008

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nástroje na správu a potom kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Motívy (Themes).

 3. V zozname Typ spustenia vyberte možnosť Automaticky a kliknite na položku Použiť.

 4. V časti Stav služby kliknite na položku Štart a potom na tlačidlo OK.

Výber motívu Windows Vista

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľné miesto na pracovnej ploche a potom na položku Prispôsobiť.

 2. Kliknite na položku Motívy.

 3. V zozname Motív kliknite na položku Windows Vista a potom kliknite na tlačidlo OK.

Výber farebnej schémy Aero

 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na voľné miesto na pracovnej ploche a potom na položku Prispôsobiť.

 2. Kliknite na položku Farba a vzhľad okien.

 3. V zozname Farebná schéma kliknite na položku Windows Aero a potom kliknite na tlačidlo OK. Ak sa možnosť Windows Aero nenachádza medzi položkami zoznamu, skontrolujte, či hardvér podporuje rozhranie Aero a či máte nainštalované najnovšie ovládače videokarty.