Kontrola používateľských kont vám pomáha predchádzať neoprávneným zmenám v počítači. Pracuje tak, že zobrazuje výzvu na poskytnutie povolenia na vykonanie úlohy vyžadujúcej práva správcu, ako je napríklad inštalovanie softvéru alebo zmena nastavení, ktorá má dopad aj na ostatných používateľov.

Neodporúčame vám vypnúť kontrolu používateľských kont. Ak ju aj vypnete, mali by ste ju potom čo najskôr zase zapnúť.

  1. Otvorte dialógové okno Používateľské kontá kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Používateľské kontá a bezpečnosť rodiny (alebo kliknutím na položku Používateľské kontá, ak ste pripojení do sieťovej domény) a potom na položku Používateľské kontá.

  2. Kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť kontrolu používateľských kont. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Ak chcete zapnúť kontrolu používateľských kont, začiarknite políčko Použiť kontrolu používateľských kont ako pomôcku na ochranu počítača. Ak ju chcete vypnúť, zrušte začiarknutie tohto políčka. Potom kliknite na tlačidlo OK.