Keď je program Windows Defender zapnutý, upozorní vás, ak sa spyware alebo iný nežiaduci softvér pokúsi v počítači nainštalovať, spustiť, alebo zmeniť dôležité Windows nastavenia. Ak použijete predvolené nastavenia, program Windows Defender tiež vyhľadáva nové definície, pravidelne zisťuje spyware a ďalší potenciálne nežiaduci softvér a automaticky odstraňuje každý škodlivý softvér, ktorý nájde.

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  3. V časti Možnosti správcu začiarknite políčko alebo zrušte začiarknutie políčka Použiť program Windows Defender a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.