Ak chcete zabrániť programom typu spyware a inému nežiaducemu softvéru v napadnutí počítača, zapnite ochranu v reálnom čase v programe Windows Defender a vyberte všetky možnosti ochrany v reálnom čase. Ochrana v reálnom čase vás upozorní, keď sa spyware alebo iný potenciálne nežiaduci softvér pokúsi nainštalovať alebo spustiť v počítači. Upozorní vás aj v prípade, keď sa programy pokúsia zmeniť dôležité nastavenia systému Windows.

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti.

  3. V okne Ochrana v reálnom čase — možnosti začiarknite políčko Použiť ochranu v reálnom čase (odporúča sa).

  4. Vyberte požadované možnosti. Na zabezpečenie ochrany osobných údajov a počítača sa odporúča začiarknuť všetky možnosti ochrany v reálnom čase.

  5. V časti Vyberte udalosti, na ktoré má program Windows Defender upozorňovať: vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.