Ak je počítač pripojený k sieti, v dokončení týchto krokov vám môže zabrániť nastavenie sieťovej politiky.

Zobraziť všetko

Zapnutie brány Windows Firewall

  1. Otvorte bránu Windows Firewall kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Zabezpečenie a potom na položku Windows Firewall.

  2. Kliknite na možnosť Zapnutie alebo vypnutie brány Windows Firewall. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Kliknite na možnosť Zapnutá (odporúča sa) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak chcete, aby brána firewall blokovala všetko vrátane programov vybratých na karte Výnimky, začiarknite políčko Blokovať všetky prichádzajúce pripojenia.

Vypnutie brány Windows Firewall

Bránu Windows Firewall vypnite len v prípade, ak je zapnutá iná brána firewall. Vypnutie brány Windows Firewall zvýši možnosť ohrozenia počítača (a siete, ak je k dispozícii) poškodením červami alebo hackermi.

  1. Otvorte bránu Windows Firewall kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Zabezpečenie a potom na položku Windows Firewall.

  2. Kliknite na možnosť Zapnutie alebo vypnutie brány Windows Firewall. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Kliknite na možnosť Vypnutá (neodporúča sa) a potom kliknite na tlačidlo OK.