Zapnutie vysokého kontrastu a zmena nastavenia

Funkcia Vysoký kontrast zvyšuje farebný kontrast niektorých textov a obrázkov na obrazovke počítača, čím sa zlepší ich viditeľnosť a zjednoduší identifikácia.

  1. Otvorte stránku Vylepšenie zobrazovania v počítači kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Uľahčenie prístupu, na položku Stredisko uľahčenia prístupu a potom na položku Vylepšenie zobrazovania v počítači.

  2. V skupinovom rámčeku Vysoký kontrast kliknite na položku Vybrať farebnú schému s vysokým kontrastom.

  3. V dialógovom okne Nastavenie vzhľadu, v skupinovom rámčeku Farebná schéma vyberte požadovanú farebnú schému s vysokým kontrastom a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Poznámka.

    • Ak chcete funkciu Vysoký kontrast zapínať a vypínať pomocou klávesnice, začiarknite políčko Zapnúť funkciu Vysoký kontrast súčasným stlačením ľavého klávesu ALT, ľavého klávesu SHIFT a klávesu PRINT SCREEN.