Pri písaní a zadávaní údajov môžete namiesto fyzickej klávesnice použiť program Klávesnica na obrazovke. V programe Klávesnica na obrazovke sa zobrazí vizuálna klávesnica so všetkými štandardnými klávesmi. Klávesy môžete vyberať pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, alebo sa môžete presúvať po klávesoch na obrazovke pomocou jedného klávesu alebo skupiny klávesov.

  • Spustite program Klávesnica na obrazovke kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo, na položku Zjednodušený prístup a potom na položku Klávesnica na obrazovke.