Ochrana v reálnom čase pred spyware vás upozorní, keď sa spyware alebo iný nežiaduci softvér pokúsi nainštalovať alebo spustiť v počítači. V závislosti od úrovne výstrahy môžete vybrať jednu z nasledovných akcií, ktorú na softvér použijete:

  • Ignorovať. Softvér bude mať povolené nainštalovať sa alebo spustiť v počítači. Ak bude softvér pri ďalšej kontrole stále spustený, alebo ak sa softvér pokúsi zmeniť v počítači nastavenia súvisiace so zabezpečením, program Windows Defender vás znovu na tento softvér upozorní.

  • Odoslať do karantény. Keď program Windows Defender umiestni softvér do karantény, premiestni ho na iné miesto v počítači a zabráni tak jeho spusteniu, kým sa nerozhodnete softvér obnoviť alebo odstrániť z počítača.

  • Odstrániť. Softvér sa natrvalo odstráni z počítača.

  • Vždy povoliť. Softvér sa pridá do zoznamu povolených položiek v programe Windows Defender a jeho spúšťanie v počítači je povolené. Program Windows Defender vás už nebude upozorňovať na možné riziko, ktoré softvér môže predstavovať pre ochranu osobných údajov alebo pre počítač. Softvér pridávajte do zoznamu povolených položiek len vtedy, ak softvéru a vydavateľovi softvéru dôverujete.

Upozornení budete aj v prípade, keď sa softvér pokúsi zmeniť dôležité nastavenia v systéme Windows. Keďže softvér je už v počítači spustený, môžete vybrať jednu z nasledovných akcií:

  • Povoliť. Softvér má povolené meniť v počítači nastavenia súvisiace so zabezpečením.

  • Zakázať. Softvér má zakázané meniť v počítači nastavenia súvisiace so zabezpečením.

Môžete vybrať softvér a nastavenia, ktoré chcete prostredníctvom programu Windows Defender monitorovať, odporúča sa však používať všetky možnosti ochrany v reálnom čase, ktoré sa označujú ako agenti. Jednotliví agenti a ich význam sú popísané v nasledujúcej tabuľke:

Agent ochrany v reálnom čase
Účel

Automatické spustenie

Monitoruje zoznam programov, ktoré majú povolené automatické spustenie, keď spustíte počítač. Spyware a iný nežiaduci softvér môže byť nastavený na automatické spustenie, keď sa spustí systém Windows. Takto môže byť spustený bez vášho vedomia a môže zhromažďovať informácie. Môže tiež spomaliť spúšťanie a činnosť počítača.

Konfigurácia systému (nastavenia)

Monitoruje nastavenia súvisiace so zabezpečením v systéme Windows. Spyware a iný nežiaduci softvér môže zmeniť nastavenia zabezpečenia hardvéru a softvéru a potom zhromažďovať informácie, ktoré môžu byť použité na ďalšie narušenie zabezpečenia počítača.

Čo sú Systémové informácie?

Doplnky programu Internet Explorer

Monitoruje programy, ktoré sa spustia automaticky, keď spustíte program Internet Explorer. Spyware a iný nežiaduci softvér môže vystupovať ako doplnokwebového prehľadávača  a spustiť sa bez vášho vedomia.

Aký vplyv majú doplnky prehľadávača na počítač?

Konfigurácia programu Internet Explorer (nastavenia)

Monitoruje nastavenia zabezpečenia prehľadávača, ktoré sú prvou líniou obrany proti škodlivému obsahu na Internete. Spyware a iný nežiaduci softvér sa môže pokúsiť zmeniť tieto nastavenia bez vášho vedomia.

Súbory na prevzatie v programe Internet Explorer

Monitoruje súbory a programy, ktoré sú navrhnuté na použitie s programom Internet Explorer, ako sú napríklad ovládacie prvky ActiveX a programy na inštaláciu softvéru. Tieto súbory môžu byť prevzaté, nainštalované alebo spustené samotným prehľadávačom. Spyware a iný nežiaduci softvér môže byť súčasťou týchto súborov a nainštalovaný bez vášho vedomia.

Služby a ovládače

Monitoruje služby a ovládače pri ich interakcii so systémom Windows a s programami v počítači. Pretože služby a ovládače zabezpečujú dôležité funkcie počítača (ako je napríklad umožnenie spolupráce zariadenia s počítačom), majú prístup k dôležitému softvéru v operačnom systéme. Spyware a iný nežiaduci softvér môže služby a ovládače použiť na získanie prístupu do počítača alebo sa môže pokúsiť o nezistené spustenie v počítači ako normálna súčasť operačného systému.

Spustenie aplikácie

Monitoruje, kedy sa programy spúšťajú a aké operácie pri tom vykonávajú. Spyware a iný nežiaduci softvér môže využiť nedostatočné zabezpečenie nainštalovaných programov na spustenie škodlivého alebo nežiaduceho softvéru bez vášho vedomia. Spyware sa dokáže napríklad spustiť na pozadí pri spúšťaní často používaného programu. Program Windows Defender monitoruje programy a upozorní vás, ak je zistená podozrivá aktivita.

Registrácia aplikácie

Monitoruje nástroje a súbory v operačnom systéme, kde sa programy môžu zaregistrovať na spustenie kedykoľvek, nielen po spustení systému Windows alebo iného programu. Spyware a iný nežiaduci softvér môžu napríklad zaregistrovať program na spúšťanie každý deň v naplánovanom čase a bez upozornenia. Toto umožní programu bez vášho vedomia zhromažďovať informácie o vás a o počítači alebo získať prístup k dôležitému softvéru v operačnom systéme.

Doplnky systému Windows

Monitoruje doplnkové programy (označujú sa aj ako softvérové pomôcky) pre systém Windows. Doplnky sú navrhnuté na rozšírenie možností pri práci s počítačom v oblastiach ako je zabezpečenie, prehľadávanie, produktivita alebo multimédiá. Doplnky však môžu nainštalovať programy, ktoré zhromažďujú informácie o vás alebo o vašich aktivitách online a zverejňujú dôverné osobné informácie (často rôznym odosielateľom reklamných materiálov).