Keď odomknete panel úloh, je možné ho ľubovoľne presunúť k vodorovnému alebo zvislému okraju pracovnej plochy.

Obrázok panela úloh
Panel úloh
Zobraziť všetko

Odomknutie panela úloh

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh. Ak je vedľa položky Zamknúť panel úloh znak začiarknutia, panel úloh je zamknutý. Panel úloh môžete odomknúť kliknutím na položku Zamknúť panel úloh, čím sa zruší jej začiarknutie.

    Poznámka

    • Ak chcete zamknúť panel úloh na určitom mieste, pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a kliknutím na položku Zamknúť panel úloh sa zobrazí znak začiarknutia.

Premiestnenie panela úloh

  • Kliknite na prázdne miesto na paneli úloh a počas presúvania panela úloh na jeden zo štyroch okrajov pracovnej plochy podržte tlačidlo myši. Po presunutí panela úloh na požadované miesto uvoľnite tlačidlo myši.