Antivírusový softvér sa musí pravidelne aktualizovať, aby bol stále účinný proti novým vírusom. Väčšina antivírusových programov je navrhnutá tak, aby sa aktualizovala automaticky. Svoj softvér však môžete aktualizovať aj manuálne.

Systém Windows sa nedodáva s antivírusovým softvérom, ale často dokáže zistiť a monitorovať antivírusový softvér, ktorý nainštalujete vy alebo výrobca počítača. Stav antivírusového softvéru sa obyčajne zobrazuje v Centre zabezpečenia systému Windows.

  1. Otvorte Centrum zabezpečenia kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na Ovládací panel, na položku Zabezpečenie a potom na položku Centrum zabezpečenia.

  2. Kliknite na položku Ochrana pred programami typu malware.

    Ak systém Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, jeho názov bude uvedený v časti Ochrana proti vírusom.

  3. Ak je potrebné softvér aktualizovať, kliknite na tlačidlo Aktualizovať.

Ak sa antivírusový softvér nezobrazí v Centre zabezpečenia systému Windows, prejdite do sekcie súčastí na prevzatie na webovej lokalite poskytovateľa antivírusového softvéru. Vyhľadajte aktualizáciu pre svoju verziu softvéru a svoj operačný systém a nainštalujte ju. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi antivírusového programu.

Väčšina aktualizácií antivírusového softvéru sa poskytuje zdarma, ale niektorí poskytovatelia si za ne účtujú mierne poplatky. Ak používate staršiu verziu softvéru, prijímanie aktualizácií môže byť podmienené inováciou na novšiu verziu, za ktorú bude tiež nutné platiť.