Inovácia zo systému Windows XP na systém Windows Vista

Tento článok sa zaoberá možnosťami inštalácie, ktoré sú k dispozícii pri inovácii zo systému Windows XP na systém Windows Vista. Spôsob inovácie závisí od vašich odpovedí na tieto tri otázky:

  • Máte inovačnú kópiu alebo úplnú kópiu produktu systému Windows Vista? Je to uvedené na prednej strane obalu systému Windows Vista alebo na potvrdenke o kúpe produktu online.

    Ak máte inovačnú kópiu, systém Windows Vista môžete nainštalovať za predpokladu, že už vlastníte vyhovujúcu licencovanú verziu systému Windows 2000, Windows XP alebo Windows Vista. Ak máte úplnú kópiu, môžete inovovať existujúcu verziu systému Windows, alebo môžete vykonať čistú inštaláciu systému Windows Vista, a to aj vtedy, ak v počítači nie je nainštalovaný žiadny operačný systém.

  • Umožňuje verzia systému Windows, ktorá je aktuálne nainštalovaná v počítači, vykonať inováciu na vydanie systému Windows Vista, ktoré ste si zakúpili? Ak potrebujete pomoc pri rozhodovaní, či máte vykonať inováciu alebo čistú inštaláciu, pozrite sa do nižšie uvedenej tabuľky.

  • Chcete zachovať svoje osobné súbory, nastavenia a programy?

    Pri vykonaní inovácie sa zachovajú osobné súbory, nastavenia aj programy. Ak vykonáte čistú inštaláciu systému Windows Vista, osobné súbory, nastavenia a programy sa nezachovajú. Informácie o obnovení súborov po vykonaní čistej inštalácie nájdete v téme Ako obnoviť osobné súbory po vykonaní vlastnej inštalácie na Internete.

Musíte sa tiež rozhodnúť, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu systému Windows Vista. Ďalšie informácie nájdete v téme 32-bitová a 64-bitová verzia systému Windows: najčastejšie otázky.

Varovanie.

  • Ak máte inovačnú kópiu 32-bitovej verzie systému Windows Vista, inováciu je nutné spustiť z existujúcej verzie systému Windows.

  • Ak máte inovačnú kópiu 64-bitovej verzie systému Windows Vista na inováciu 64-bitovej verzie Windows XP Professional, musíte vykonať čistú inštaláciu systému Windows Vista.

Pokyny pre vykonanie inovácie alebo čistej inštalácie nájdete v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows.

Ďalšie informácie o inštalácii a inovácii 32-bitových verzií systému Windows nájdete v téme Možnosti inštalácie pre systém Windows Vista (32-bitová verzia) na Internete.

Ktoré možnosti inštalácie sú pre vás k dispozícii?

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené možnosti inštalácie, ktoré sú k dispozícii pri inovácii systému Windows XP na systém Windows Vista.

Windows XP Home Edition na Postup
Windows XP Home Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Inovácia

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Inovácia

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Business

Postup

Inovácia

Windows XP Home Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Inovácia

Windows XP Home Edition na

Windows Vista (64-bitové verzie)

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Professional (32-bitová verzia) na Postup
Windows XP Professional (32-bitová verzia) na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Professional (32-bitová verzia) na

Windows Vista Home Premium

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Professional (32-bitová verzia) na

Windows Vista Business

Postup

Inovácia

Windows XP Professional (32-bitová verzia) na

Windows Vista Ultimate

Postup

Inovácia

Windows XP Professional (32-bitová verzia) na

Windows Vista (64-bitové verzie)

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Professional x64 Edition na Postup
Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Business

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Professional x64 Edition na

Windows Vista (64-bitové verzie)

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Tablet PC Edition na Postup
Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Business

Postup

Inovácia

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Inovácia

Windows XP Tablet PC Edition na

Windows Vista (64-bitové verzie)

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2002 Edition na Postup
Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Business

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2002 Edition na

Windows Vista (64-bitové verzie)

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2004 Edition na Postup
Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Inovácia

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Business

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Inovácia

Windows XP Media Center 2004 Edition na

Windows Vista (64-bitové verzie)

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2005 Edition na Postup
Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Home Basic

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Home Premium

Postup

Inovácia

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Business

Postup

Čistá inštalácia

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista Ultimate

Postup

Inovácia

Windows XP Media Center 2005 Edition na

Windows Vista (64-bitové verzie)

Postup

Čistá inštalácia

Kontrola kompatibility hardvéru pred inováciou

Pred inováciou je potrebné skontrolovať kompatibilitu hardvéru. Prejdite na stránku Windows Vista Upgrade Advisor na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Program Upgrade Advisor môžete spustiť aj počas inovácie kliknutím na položku Skontrolovať kompatibilitu online na stránke Inštalácia systému Windows.

Inovácia z verzie Windows XP Home Edition na verziu Windows Vista (32-bitová verzia)

Ak máte nainštalovaný systém Windows XP Home Edition, môžete vykonať aktualizáciu alebo čistú inštaláciu na inštaláciu nasledovných vydaní systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business alebo Ultimate.

Inovácia z verzie Windows XP Professional na verziu Windows Vista (32-bitová verzia)

Ak máte nainštalovaný systém Windows XP Professional, môžete vykonať inováciu na verziu Windows Vista Business alebo na verziu Windows Vista Ultimate. Čistú inštaláciu môžete vykonať pre nasledujúce vydania systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business alebo Ultimate.

Inovácia z verzie Windows XP Tablet PC Edition na verziu Windows Vista (32-bitová verzia)

Ak máte nainštalovaný systém Windows XP Tablet PC Edition, môžete vykonať inováciu na verziu Windows Vista Business alebo Windows Vista Ultimate. Čistú inštaláciu môžete vykonať pre nasledujúce vydania systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business alebo Ultimate.

Inovácia z verzie Windows XP Media Center Edition na verziu Windows Vista (32-bitová verzia)

Ak máte nainštalovanú verziu Windows XP Media Center Edition 2004 alebo verziu Windows XP Media Center Edition 2005, môžete vykonať inováciu na verziu Windows Vista Home Premium alebo na verziu Windows Vista Ultimate.

Ak máte nainštalovanú verziu Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 alebo Windows XP Media Center Edition 2005, môžete vykonať čistú inštaláciu na nasledovné vydania systému Windows Vista: Home Basic, Home Premium, Business alebo Ultimate.

Inovácia zo 64-bitovej verzie Windows XP Professional na 64-bitovú verziu systému Windows Vista

Môžete použiť inovačnú kópiu 64-bitovej verzie systému Windows Vista. Ak ju však chcete použiť, je nutné vykonať čistú inštaláciu.

Pokyny na vykonanie čistej inštalácie nájdete v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows.

Ďalšie informácie o inštalácii a inovácii 64-bitových verzií systému Windows nájdete v téme Možnosti inštalácie pre systém Windows Vista (64-bitové verzie) na Internete.

Inovácia z 32-bitovej verzie systému Windows XP na 64-bitovú verziu systému Windows Vista

Nemôžete vykonať inováciu z 32-bitovej verzie systému Windows XP na 64-bitovú verziu systému Windows Vista. Môžete však použiť inovačnú kópiu systému Windows Vista na vykonanie čistej inštalácie 64-bitovej verzie Windows Vista.

Pokyny na vykonanie čistej inštalácie nájdete v téme Inštalácia a preinštalovanie systému Windows.

Ďalšie informácie o inštalácii a inovácii 64-bitových verzií systému Windows nájdete v téme Možnosti inštalácie pre systém Windows Vista (64-bitové verzie) na Internete.

Upozornenie

  • Inštaláciu začnite vložením disku DVD so 64-bitovou verziou systému Windows Vista do diskovej jednotky počítača a potom reštartujte počítač. Inštaláciu 64-bitovej verzie systému Windows Vista musíte spustiť z disku 64-bitovej verzie systému Windows Vista, pretože inštalácia systému Windows sa nedá spustiť z 32-bitovej verzie systému Windows.