Nástroj na vystrihovanie možno použiť na digitalizovanie snímok obrazovky alebo na výstrižok ľubovoľného objektu na obrazovke, ku ktorému potom môžete pripájať poznámky, uložiť ho alebo môžete tento obrázok zdieľať. Na digitalizovanie niektorého z nasledujúcich typov výstrižkov jednoducho použite myš alebo pero tabletu:

 • Výstrižok voľnou rukou.  Okolo objektu nakreslite nepravidelnú čiaru, napríklad kruh alebo trojuholník.

 • Pravouhlý výstrižok.  Nakreslite presnú čiaru tak, že kurzor potiahnete okolo objektu a vytvoríte obdĺžnik.

 • Výstrižok do okna.  Vyberte okno, ktoré chcete digitalizovať, napríklad okno prehľadávača alebo dialógové okno.

 • Výstrižok na celú obrazovku.  Keď vyberiete tento typ výstrižku, digitalizujete celú obrazovku.

Keď vykonáte digitalizáciu výstrižku, automaticky sa skopíruje do editovateľného okna, kde k výstrižku môžete pridať poznámky, alebo ho v tomto okne uložiť či zdieľať.

Animovaná ilustrácia zobrazujúca nástroj na vystrihovanie digitalizujúci výstrižok voľnou rukou
Nástroj na vystrihovanie

Poznámka

 • Keď je otvorený nástroj na vystrihovanie, na obrazovke sa objaví biele prekrytie, pokým nevykonáte digitalizáciu výstrižku. Ak chcete prekrytie deaktivovať, otvorte nástroj na vystrihovanie a kliknite na položku Možnosti. V dialógovom okne Možnosti nástroja na vystrihovanie zrušte začiarknutie políčka Zobraziť prekrytie obrazovky, keď je aktívny nástroj na vystrihovanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobraziť všetko

Digitalizovanie výstrižku

 1. Spustite nástroj na vystrihovanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Nástroj na vystrihovanie.

 2. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Nové, z ponuky vyberte typ výstrižku a potom na digitalizovanie výstrižku použite myš alebo pero tabletu.

Digitalizácia výstrižku ponuky

Ak chcete vykonať digitalizáciu výstrižku ponuky, napríklad ponuky Štart, použite nasledovný postup:

 1. Spustite nástroj na vystrihovanie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, ďalej na položku Príslušenstvo a potom na položku Nástroj na vystrihovanie.

 2. Po otvorení Nástroja na vystrihovanie stlačte kláves ESC a potom otvorte ponuku, ktorú chcete digitalizovať.

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+PRINT SCREEN.

 4. Kliknite na šípku vedľa tlačidla Nové, z ponuky vyberte typ výstrižku a potom na digitalizovanie ponuky použite myš alebo pero tabletu.

Pridanie poznámok k výstrižku

 • Pomocou myši alebo pera tabletu napíšte na obrázok alebo okolo obrázku text.

Uloženie výstrižku

 1. Kliknite na tlačidlo Uložiť výstrižok.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov výstrižku, vyberte umiestnenie pre uloženie výstrižku a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Zdieľanie výstrižku

 • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Odoslať výstrižok a potom vyberte z ponuky vhodnú možnosť.