Používanie textu alebo vizuálnych alternatív zvuku

Systém Windows poskytuje nastavenia na použitie vizuálnych pomôcok nahradzujúcich zvuky v mnohých programoch. Tieto nastavenia môžete upraviť v Stredisku uľahčenia prístupu na stránke Používanie textu alebo vizuálnych alternatív zvuku.

  1. Otvorte stránku Používanie textu alebo vizuálnych alternatív zvuku kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Zjednodušený prístup, na položku Stredisko uľahčenia prístupu a potom na položku Používanie textu a vizuálnych alternatív zvuku.

  2. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

    • Zapnúť vizuálne upozornenia pre zvuky. Táto možnosť nastaví spustenie zvukových upozornení pri prihlásení do systému Windows. Zvukové upozornenia nahradia systémové zvuky vizuálnymi pomôckami, napríklad blikaním na obrazovke, takže upozornenia systému budú viditeľné aj v prípade, že ich nebude počuť. Okrem toho je pri zvukových upozorneniach možné nastaviť aj spôsob upozornenia.

    • Zapnúť textové popisy pre hovorený dialóg. Táto možnosť spôsobí, že systém Windows bude namiesto zvukov upozorňujúcich na činnosť počítača zobrazovať textové popisy (napríklad pri otvorení dokumentu alebo dokončení tlače).