Používanie nástroja Software Explorer v programe Windows Defender

Nástroj Software Explorer v programe Windows Defender slúži na zobrazenie podrobných informácií o softvéri, ktorý je v počítači práve spustený a môže mať vplyv na ochranu osobných údajov alebo na zabezpečenie počítača. Môžete napríklad zistiť, ktoré programy sa automaticky spustia pri spustení systému Windows, a informácie o tom, ako tieto programy spolupracujú s dôležitými programami a službami systému Windows .

Nástroj Software Explorer vám pomáha pri monitorovaní nasledovných položiek:

  • Programy spúšťané pri spustení, čiže programy, ktoré sa aj bez vášho vedomia automaticky spustia, keď spustíte systém Windows.

  • Aktuálne spustené programy, čiže programy, ktoré sú práve spustené na obrazovke alebo na pozadí.

  • Sieťové programy, čiže programy alebo procesy, ktoré sa dokážu pripojiť na Internet alebo na domácu či kancelársku sieť.

  • Poskytovatelia služieb Winsock, čiže programy, ktoré poskytujú nízkoúrovňové sieťové a komunikačné služby pre systém Windows a programy, ktoré sú v systéme Windows spustené. Tieto programy majú často prístup do dôležitých oblastí operačného systému.

Použitie nástroja Software Explorer na zobrazenie softvéru spusteného v počítači

Nástroj Software Explorer môžete použiť na zobrazenie a správu programov, ktoré používate. Ak chcete zobraziť a spravovať programy alebo iný softvér pre všetkých používateľov počítača, je potrebné zadať heslo správcu alebo mať k dispozícii povolenia správcu.

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Software Explorer.

  3. V zozname Kategória vyberte typ softvéru, ktorý chcete monitorovať. Ak chcete monitorovať softvér, ktorý používajú všetci používatelia počítača, kliknite na položku Zobraziť pre všetkých používateľov. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Podrobnosti o nástroji Software Explorer

Nástroj Software Explorer zobrazuje základné informácie o programoch, ako je názov, vydavateľ alebo verzia programu. V závislosti od vybratých kategórií sa môžu zobraziť aj tieto dôležité typy informácií.

Názov
Popis

Automatické spustenie

Naznačuje, či je program zaregistrovaný na automatické spustenie pri spustení systému Windows.

Typ spustenia

Miesto, na ktorom je program zaregistrovaný na automatické spustenie pri spustení systému Windows. Môže to byť napríklad v databáze Registry alebo v priečinku Pri spustení všetkých používateľov.

Súčasť operačného systému

Naznačuje, či bol program nainštalovaný ako súčasť systému Windows.

Klasifikácia

Identifikuje, či bola pre program vykonaná analýza rizikovosti pre zabezpečenie počítača a ochranu osobných údajov.

Digitálne podpísal

Naznačuje, či bol softvér podpísaný. Ak je podpísaný, skontrolujte, či bol podpísaný vydavateľom v zozname. Ak je to inak, odporúčame vám nedôverovať informáciám o vydavateľovi poskytnutým so softvérom a vykonať podrobnejšie preverenie predtým, ako sa rozhodnete dôverovať samotnému softvéru.