Používanie klávesových skratiek

Klávesové skratky sú kombinácie dvoch alebo viacerých klávesov. Ich stlačením je možné vykonať úlohu, na ktorú by inak bola potrebná myš alebo iné ukazovacie zariadenie. Klávesové skratky môžu zjednodušiť interakciu s počítačom a ušetriť čas a námahu pri práci so systémom Windows a Internetom. Skratky sú uvedené v ponukách programov. Ak je v ponuke podčiarknuté písmeno, obvykle to znamená, že stlačením klávesu ALT spolu s klávesom podčiarknutého písmena dosiahnete rovnaký efekt ako kliknutím na danú položku ponuky.