Technológia Windows ReadyBoost umožňuje použiť ukladací priestor niektorých vymeniteľných médií, napríklad diskov USB flash, na zrýchlenie počítača. Po vložení zariadenia s takouto schopnosťou zobrazí dialógové okno Automatické prehrávanie možnosť zrýchlenia systému pomocou technológie Windows ReadyBoost. Po výbere tejto možnosti môžete určiť množstvo pamäte, ktoré sa na tento účel použije. V niektorých situáciách však nie je možné použiť na zrýchlenie počítača celú pamäťovú kapacitu ukladacieho zariadenia.

Niektoré ukladacie zariadenia USB obsahujú dva typy pamäte flash, pomalú aj rýchlu. Systém Windows môže na zrýchlenie počítača použiť iba rýchlu pamäť flash. Ak zariadenie obsahuje obidva typy pamäte flash, na tejto účel je možné použiť len rýchlu pamäť.

Odporúčaná veľkosť pamäte na použitie zrýchlenia ReadyBoost je jeden až trojnásobok veľkosti pamäte s náhodným prístupom (RAM) nainštalovanej v počítači. Ak má počítač k dispozícii napríklad 512 megabajtov (MB) pamäte RAM a do počítača zapojíte jednotku USB flash s kapacitou 4 gigabajty (GB), vyhradenie 512 MB až 1,5 GB danej jednotky zabezpečí najvýraznejšie zvýšenie výkonu.

Technológiu ReadyBoost môžete pre konkrétny disk flash alebo iné vymeniteľné ukladacie zariadenie vypnúť alebo zapnúť. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie technológie ReadyBoost pre ukladacie zariadenie.