Prezeranie e‑mailových správ v programe Windows Mail

Najjednoduchším spôsobom zobrazenia e‑mailovej správy v programe Windows Mail je použitie okna s ukážkou, v ktorom je možné zobraziť obsah správy bez toho, aby sa správa otvorila v samostatnom okne. Ak chcete zobraziť väčšiu časť správy bez posúvania, môžete ju namiesto toho otvoriť v samostatnom okne.

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Kliknite na poštový priečinok (napríklad Doručená pošta) obsahujúci správy, ktoré chcete čítať.

  3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete zobraziť správu v okne s ukážkou, kliknite na príslušnú správu v zozname správ.

    • Ak chcete zobraziť správu v samostatnom okne, dvakrát kliknite na príslušnú správu v zozname správ.

Obrázok programu Windows Mail
Zobrazenie priečinkov, správ a ukážok v programe Windows Mail

Tip

  • Pri zobrazení správ v samostatnom okne sa môžete kliknutím na tlačidlá Predchádzajúca alebo Nasledujúca posunúť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu správu.