Zobrazenie priebehu kontroly programom Windows Defender

Môžete zobraziť typ kontroly programu Windows Defender, ktorá práve prebieha, a zistiť, ako dlho je spustená.

Zobrazenie priebehu kontroly

  1. Spustite program Windows Defender kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a potom kliknutím na položku Windows Defender.

  2. Ak kontrola práve prebieha, jej priebeh sa zobrazuje, kým sa kontrola nedokončí. Ak je kontrola dokončená, v okne stavu sa zobrazia výsledky kontroly a dátum a čas dokončenia kontroly.

Tipy

  • Ak kontrola práve prebieha, môžete po kliknutí na ikonu programu Windows Defender Obrázok ikony nástroja Windows Defender v oblasti oznámení v oblasti oznámení zobraziť jej stav. Ak chcete vybrať, kedy sa ikona má zobraziť v oblasti oznámení, kliknite na ponuku Nástroje, kliknite na položku Možnosti a potom v okne Ochrana v reálnom čase — možnosti, kliknite na požadovanú možnosť.
  • Ak chcete zobraziť dátum a čas poslednej kontroly výskytu spyware alebo iného potenciálne nežiaduceho softvéru v počítači, skontrolujte oblasť Stav na domovskej stránke programu Windows Defender.