Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa vírusov, červov a trójskych koní.

Zobraziť všetko

Čo je vírus?

Vírus je program, ktorý sa sám šíri. Vytvára vlastné kópie v počítači alebo vkladá počítačové kódy do programu alebo súborov operačného systému. Vírusy nemusia vždy zapríčiniť poškodenie súborov alebo počítačov, ale obyčajne vplývajú na výkon a stabilitu počítača. Vírus napadne počítač alebo sa začne šíriť po vykonaní určitej akcie, napríklad po otvorení infikovanej e‑mailovej prílohy.

Sú všetky vírusy nebezpečné?

Áno, v rôznej miere. Rozsah poškodenia spôsobeného vírusom je široký, od spomalenia výkonu počítača až po stratu údajov alebo programov. V najhoršom prípade vírusy odstránia alebo upravia údaje alebo programy v počítači. Niektoré e‑mailové vírusy počas šírenia odosielajú v správach dôverné informácie. Dokonca aj v prípade, že vírus priamo nepoškodí údaje, proces jeho šírenia môže spomaliť počítač alebo internetové pripojenie.

Čo je červ?

Červ je počítačový kód, ktorý sa šíri bez spolupráce používateľa. Väčšina červov sa šíri ako e‑mailové prílohy, ktoré po otvorení infikujú počítač. Červ v napadnutom počítači vyhľadáva súbory s adresármi alebo dočasnými webovými stránkami, ktoré obsahujú e‑mailové adresy. Červy používajú adresy na odosielanie infikovaných e‑mailov a často napodobňujú (alebo parodujú) adresy „Od“ v nasledujúcich e‑mailových správach takým spôsobom, že infikované správy vyzerajú ako odoslané niekým známym. Červy sa potom automaticky začnú šíriť cez e‑maily, siete alebo nechránené miesta operačného systému a nezriedka systémy zaplavia skôr, ako sa zistí príčina. Červy nemusia mať vždy deštruktívny vplyv na počítače, ale zvyčajne spôsobia problémy s výkonom alebo stabilitou počítača alebo siete.

Čo je trójsky kôň?

Trójsky kôň je škodlivý softvérový program, ktorý sa skrýva v iných programoch. Vstupuje do počítača skrytý v legálnom programe, napríklad ako šetrič obrazovky. Potom vloží kód do operačného systému, ktorý umožní hackerovi prístup do nakazeného počítača. Trójske kone sa zvyčajne nešíria samotné, sú šírené vírusmi, červami alebo prevzatým softvérom.

Čo je kombinované ohrozenie?

Kombinované ohrozenie je kombinácia niekoľkých škodlivých programov popísaných v predchádzajúcich odsekoch. Kombinované ohrozenie sa často začína interakciou s vírusom (napríklad otvorením nebezpečnej e‑mailovej prílohy). Vírus sa podobne ako červ začne automaticky šíriť a potom do napadnutého počítača nainštaluje trójskeho koňa.

Ako sa chrániť proti vírusom?

Nainštalujte antivírusový program. Aby bol antivírusový program účinný, mal by byť vždy zapnutý, mal by kontrolovať prichádzajúce e‑maily a prístup k súborom. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako chrániť počítač pred vírusmi?

Ako zistiť, že počítač je napadnutý vírusom?

Ukazovateľov vírusovej infekcie môže byť viac, ale jedným z najčastejších účinkov je zníženie výkonu počítača alebo zobrazovanie automaticky otváraných okien s reklamou (dokonca aj vtedy, keď je zapnuté blokovanie automaticky otváraných okien, alebo keď je počítač od Internetu odpojený). Ďalšie informácie nájdete v téme Ako zistiť, že počítač je napadnutý vírusom?

Ako vyhľadať a odstrániť vírusy?

Vírusy sa dajú vyhľadať a odstrániť z počítača, iba ak je spustený antivírusový softvér. Ďalšie informácie nájdete v témach Ako zistiť, že počítač je napadnutý vírusom? a Ako odstrániť vírus z počítača?