Čo sa stalo s úsporným režimom a režimom dlhodobého spánku?

V predchádzajúcich verziách systému Windows sa v rámci úsporného režimu práca uložila do pamäte a počítač sa prepol do režimu nízkej spotreby. Režim dlhodobého spánku taktiež uvedie počítač do stavu nízkej spotreby energie a práca sa uloží na pevný disk, takže môžete bezpečne vypnúť počítač.

V tejto verzii systému Windows sa v rámci režimu spánku práca uloží do pamäte a počítač sa potom prepne do režimu nízkej spotreby. V hybridnom režime spánku, čo je kombinácia režimu spánku a režimu dlhodobého spánku, sa práca uloží do pamäte aj na pevný disk a počítač sa následne prepne do režimu nízkej spotreby. Hybridný režim spánku je v predvolenom nastavení na prenosných počítačoch vypnutý. Ďalšie informácie o režime dlhodobého spánku a hybridnom režime spánku sa nachádzajú v téme Vypnutie počítača: najčastejšie otázky.

Poznámka

  • Ak použijete nástroj Čistenie disku, hybridný režim spánku a režim dlhodobého spánku môžu byť nedostupné. Informácie o opätovnom sprístupnení hybridného režimu spánku a režimu dlhodobého spánku nájdete v článku o hybridnom režime spánku a režime dlhodobého spánku na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Režim spánku ponúka v porovnaní s vypnutím počítača nasledujúce výhody:

  • všetka práca vrátane informácií o používaných programoch, napríklad umiestnenie a veľkosť okna, sa automaticky uloží do pamäte,

  • pri prebudení počítača systém Windows obnoví predchádzajúcu pracovnú reláciu v priebehu niekoľkých sekúnd, počítač nemusíte reštartovať a následne nanovo otvárať súbory, na ktorých ste pracovali.

Ak chcete prepnúť počítač do režimu spánku, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na tlačidlo NapájanieObrázok tlačidla napájania . Ak chcete prebudiť počítač, stlačte tlačidlo napájania na počítači.

Poznámka

  • Počítač môžu z režimu spánku prebudiť aj určité zariadenia alebo naplánované úlohy. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov s napájaním.