Služba Obnovovanie systému slúži na obnovenie predchádzajúceho stavu systémových súborov počítača. Týmto spôsobom je možné vrátiť zmeny v systéme počítača bez ovplyvnenia osobných súborov, napríklad e‑mailových správ, dokumentov alebo fotografií.

Niekedy môže inštalácia programu alebo ovládača spôsobiť neočakávané zmeny v počítači alebo nepredvídateľné správanie systému Windows. Problém sa obvykle odstráni odinštalovaním programu alebo ovládača. Ak sa odinštalovaním problém nevyrieši, môžete sa pokúsiť obnoviť systém počítača do predchádzajúceho stavu správneho fungovania.

Služba Obnovovanie systému používa funkciu nazývanú Ochrana systému na pravidelné vytváranie a ukladanie bodov obnovenia v počítači. Tieto body obnovenia obsahujú informácie o nastavení databázy Registry a ďalšie systémové informácie, ktoré systém Windows používa. Body obnovenia je možné vytvoriť aj manuálne.

Služba Obnovenie systému nie je určená na zálohovanie osobných údajov, preto nedokáže obnoviť odstránené alebo poškodené osobné súbory. Odporúča sa pravidelne zálohovať osobné súbory a dôležité údaje pomocou zálohovacieho programu.

Otvorte dialógové okno Obnovovanie systému kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy, na položku Príslušenstvo, na položku Systémové nástroje a na položku Obnovovanie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.