Ovládač je softvér, ktorý umožňuje počítaču komunikovať s hardvérom alebo so zariadeniami. Bez ovládačov nebude hardvér pripojený k počítaču, napríklad grafická karta alebo webová kamera, pracovať správne.

Vo väčšine prípadov sa ovládače dodávajú spolu so systémom Windows alebo sú k dispozícii po kliknutí na položku Windows Update v okne Ovládací panel a vyhľadávanie aktualizácií. Ak sa v systéme Windows potrebný softvérový ovládač nenachádza, môžete ho nájsť na disku dodanom s hardvérom alebo zariadením, ktoré chcete použiť, alebo na webovej lokalite výrobcu.

Obrázok zobrazujúci ovládače umožňujúce komunikáciu medzi hardvérovými zariadeniami a počítačom v mieste ich inštalácie
Ovládač je krátky softvérový program, ktorý umožňuje komunikáciu hardvérového zariadenia s počítačom.