Brána firewall je softvér alebo hardvér, ktorý kontroluje informácie prichádzajúce z Internetu alebo zo siete a v závislosti od nastavenia brány firewall ich buď zablokuje, alebo im umožní vstup do počítača.

Brána firewall pomáha brániť hackerom alebo škodlivému softvéru (napríklad červom) získať prístup k počítaču prostredníctvom siete alebo Internetu. Brána firewall umožňuje zastaviť odosielanie škodlivého softvéru z počítača do ďalších počítačov.

Nasledujúci obrázok znázorňuje činnosť brány firewall:

Obrázok zobrazujúci blokovanie prístupu nepovolených programov do počítača bránou firewall
Činnosť brány firewall