Program Windows Experience Index meria schopnosť konfigurácie hardvéru a softvéru počítača a vyjadruje túto mieru číslom nazvaným základné skóre. Vyššie základné skóre všeobecne znamená, že výkon počítača je lepší a rýchlejší ako výkon počítača s nižším základným skóre a to hlavne pri vykonávaní zložitejších úloh a úlohách náročných na zdroje.

Každá hardvérová súčasť je ohodnotená s vedľajším skóre. Základné skóre počítača sa určí na základe najnižšieho vedľajšieho skóre. Ak je napríklad najnižšie vedľajšie skóre jednotlivých hardvérových súčastí 2,6, potom základné skóre je 2,6. Základné skóre nie je priemerom kombinácií vedľajších skóre.

Základné skóre umožňuje kúpiť programy a ďalší softvér, ktoré zodpovedajú základnému skóre počítača. Ak je skóre počítača napríklad 3,3, môžete si bez obáv zakúpiť ľubovoľný softvér navrhnutý pre danú verziu systému Windows, ktorý si vyžaduje počítač so základným skóre s hodnotou 3 alebo nižšou.

Základné skóre je aktuálne v rozsahu od 1 do 5,9. Program Windows Experience Index slúži na prispôsobenie sa vývoju počítačovej technológie. So zrýchlením a zlepšením výkonu hardvéru sa zvýši aj základné skóre. Štandard pre jednotlivé úrovne indexu však zostane zachovaný. Napríklad počítač s dosiahnutým skóre 2,8 si dané skóre uchová dovtedy, kým sa nerozhodnete hardvér počítača inovovať.

Zobrazenie základného skóre počítača

  1. Otvorte dialógové okno Informácie o výkone a nástroje kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Ovládací panel, ďalej na položku Systém a údržba a potom na položku Informácie o výkone a nástroje.

  2. Zobrazte základné skóre a vedľajšie skóre indexu hodnotení používateľských skúseností so systémom Windows. Ak ste nedávno inovovali hardvér a chcete zistiť, či sa skóre zmenilo, kliknite na položku Aktualizovať moje skóre. Ak nie je vedľajšie a hlavné skóre zobrazené, kliknite na položku Určiť skóre pre tento počítač.

Zobraziť všetko

Ďalšie informácie o základnom skóre počítača

Základné skóre predstavuje celkový výkon počítača, a to na základe možností jednotlivých častí počítača, vrátane pamäte RAM (random access memory), procesora (CPU), pevného disku, všeobecného grafického výkonu na pracovnej ploche a grafickej schopnosti 3‑D.

Tu nájdete všeobecné popisy jednotlivých možností, ktoré môžete očakávať od počítača, ktorý je ohodnotený nasledovným základným skóre:

  • Počítač so základným skóre 1 alebo 2 zvyčajne má dostatočný výkon na vykonávanie väčšiny všeobecných počítačových úloh, ako sú napríklad aplikácie na kancelárske práce a vyhľadávanie na Internete. Počítač so základným skóre však zvyčajne nie je dosť výkonný na spustenie používateľského rozhrania Windows Aero alebo rozšírených možností multimédií, ktoré sú dostupné v systéme Windows Vista.

  • Počítač so základným skóre 3 je schopný používať používateľské rozhranie Windows Aero a množstvo ďalších funkcií systému Windows Vista na základnej úrovni. Niektoré nové rozšírené funkcie systému Windows Vista nemusia mať dostupné všetky možnosti. Počítač so základným skóre 3 môže napríklad zobrazovať motív systému Windows Vista v rozlíšení 1280 × 1024, ale pri spustení motívu na viacerých monitoroch sa môžu vyskytnúť problémy. Alebo môže prehrávať digitálny televízny obsah, ale môže mať problémy s prehrávaním obsahu televízie s vysokým rozlíšením (HDTV).

  • Počítač so základným skóre 4 alebo 5 je schopný spustiť všetky nové funkcie systému Windows Vista so všetkými možnosťami a podporuje najmodernejšie grafické možnosti, ako sú napríklad hry pre viacerých hráčov a 3‑D hry alebo nahrávanie a prehrávanie obsahu televízie s vysokým rozlíšením (HDTV). Počítače so základným skóre 5 sú najvýkonnejšie počítače, ktoré boli dostupné v čase vydania systému Windows Vista.

Ak si určitý program alebo možnosti systému Windows Vista vyžadujú vyššie skóre ako je aktuálne základné skóre, môžete hardvér inovovať, aby boli splnené podmienky pre potrebné základné skóre. Ak inštalujete nový hardvér a chcete vidieť, či sa skóre zmenilo, kliknite na položku Aktualizovať moje skóre. Ak chcete zobraziť podrobnosti o hardvére v počítači, kliknite na položku Zobraziť a vytlačiť podrobnosti.

Ďalšie informácie o vedľajšom skóre počítača

Vedľajšie skóre je výsledkom testov na hardvérových súčastiach počítača ako je pamäť RAM, procesor (CPU), pevný disk, všeobecná grafika pracovnej plochy a grafika hier 3‑D. Ak základné skóre nie je dostatočné pre program alebo možnosti systému Windows Vista, môžete pomocou vedľajšieho skóre zistiť, ktoré komponenty je potrebné inovovať.

Základné skóre je dobrým ukazovateľom toho, aký je všeobecný výkon počítača. Vedľajšie skóre vám pomôže porozumieť úrovni výkonu počítača pri špecifických prácach:

  • Kancelárske práce. Ak počítač používate prevažne na vykonávanie kancelárskych prác, ako je spracovanie textu, vytváranie tabuliek, písanie e‑mailov alebo prehľadávanie webu, potom je dôležité mať vysoké vedľajšie skóre na procesore (CPU) a pamäte. Pre kategóriu pevného disku, grafiky pracovnej plochy a 3‑D grafiky je zvyčajne dostatočné vedľajšie skóre v hodnote najmenej 2,0.

  • Hry a programy náročné na grafiku. Ak počítač používate na hry alebo programy náročné na grafiku, ako sú napríklad aplikácie na úpravu digitálneho videa alebo realistické hry, potom je dôležité vysoké vedľajšie skóre pre kategóriu pamäte RAM, grafiky pracovnej plochy a grafiky hier 3‑D. Pre kategóriu CPU a pevného disku je zvyčajne dostatočné vedľajšie skóre v hodnote najmenej 3,0.

  • Práca s aplikáciou Media Center. Ak počítač používate ako mediálne centrum pre rozšírené možnosti multimédií, ako je napríklad nahrávanie televízie s vysokým rozlíšením (HDTV), potom je dôležité vysoké skóre v kategóriách pre CPU, pevný disk a grafiku pracovnej plochy. Pre kategóriu pamäte a 3‑D grafiky je zvyčajne dostatočné vedľajšie skóre v hodnote najmenej 3,0.