Obsah balíka Windows Vista Service Pack 1 (SP1)

Windows Vista‌ Balík Service Pack 1 (SP1) je dôležitou aktualizáciou zlepšujúcou spoľahlivosť a výkon systému Windows Vista. Nižšie sa nachádzajú informácie o určitých zmenách a vylepšeniach, ktoré obsahuje balík SP1. Ďalšie informácie nájdete v téme Zistite, ako nainštalovať balík Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Zlepšenia spoľahlivosti

Balík Windows Vista SP1 obsahuje zlepšenia, ktorými sa odstraňuje väčšina bežných príčin nereagovania systému Windows. Mnohé zlepšenia v oblasti spoľahlivosti, ktoré prináša balík SP1, sú reakciou na hlásenia zákazníkov používajúcich nástroj Hlásenie chýb systému Windows.

K ďalším zlepšeniam v oblasti spoľahlivosti, ktoré balík Windows Vista SP1 prináša, patria zlepšenia v oblasti bezdrôtového prepojenia viacerých počítačov (ad hoc) a lepšie fungovanie technológie peer-to-peer, napríklad pri práci s programom Windows Priestor pre spoluprácu.

Zlepšenia výkonu

Balík Windows Vista SP1 obsahuje mnohé zmeny, ktorými sa zvyšuje rýchlosť a zlepšuje výkon počítača. Ide napríklad o tieto oblasti:

  • rýchlejšie kopírovanie alebo extrakcia súborov z režimu komprimovania,

  • lepšie využívanie šírky pásma siete pri prehľadávaní zdieľaných súborov v sieti,

  • lepší výkon technológie Windows ReadyBoost, čím sa zníži čas potrebný na prebudenie systému Windows z úsporného režimu a režimu dlhodobého spánku,

  • úspornejšia spotreba energie pri dlhodobej nečinnosti obrazovky počítača,

  • lepší postup pri prihlasovaní v prípade používania podnikového počítača, napríklad prenosného počítača, mimo podnikovej siete,

  • rýchlejšie otváranie veľkých obrazových súborov.

Zlepšenia zabezpečenia

Funkciu BitLocker je teraz možné použiť na šifrovanie viacerých oblastí (nielen jednej) pevného disku počítača. Upozornenie: Funkcia BitLocker je dostupná len vo vydaniach Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate.

Zmeny vo funkcii vyhľadávania

Balík SP1 obsahuje dôležité zmeny vo fungovaní služby hľadania na pracovnej ploche v systéme Windows Vista. Podobne ako pri výbere predvolenej vyhľadávacej služby pre webové prehľadávače a prehrávače je už možné vybrať predvolenú službu pre hľadanie na pracovnej ploche. S balíkom SP1 je teraz možné získať preferované výsledky vyhľadávania z ponuky Štart a programu Windows Prieskumník.

Zmeny v hlásení pamäte (RAM)

Balík SP1 prináša aj zmeny v hláseniach pamäte RAM nainštalovanej v počítači. Pred použitím balíka SP1 zodpovedalo množstvo hlásenej pamäte množstvu pamäte, ktorú používal systém Windows. S balíkom SP1 sa hlási množstvo pamäte, ktorá je v počítači aktuálne nainštalovaná. Ak je v počítači nainštalovaná pamäť s veľkosťou 4 gigabajty (GB), funkcie Systém alebo Informácie o výkone a nástroje v ovládacom paneli budú teraz hlásiť stav pamäte 4 GB. Táto zmena bude aktívna len vtedy, ak dokáže systém BIOS (basic input/output system) vášho počítača zobrazovať takú veľkú pamäť RAM.

Rozšírené informácie

Ak ste odborník na IT alebo pokročilý používateľ a chcete získať ďalšie podrobné informácie o balíku SP1, môžete vyhľadať poznámky k vydaniu, sprievodcu nasadením balíka SP1 a ďalšie informácie na stránke Windows Vista Service Pack 1 Resources webovej lokality Microsoft TechNet .