Čo je nové v nastaveniach správy napájania

V tejto verzii Windows, môžete viac než kedykoľvek predtým regulovať spôsob, akým počítač spotrebúva a spravuje energiu.

Použitie indikátora stavu batérie na monitorovanie spotreby energie

Môžete použiť indikátor stavu batérie na aktivovanie iného plánu napájania. Hoci indikátor stavu batérie sa najviac používa na prenosných počítačoch, môže sa tiež zobraziť na stolovom počítači, ak je počítač pripojený k neprerušiteľnému zdroju napájania USB alebo k inému zariadeniu na krátkodobú batériu.

Ikona batérie sa nachádza v oblasti oznámení na Windows paneli úloh. Indikátor stavu batérie uľahčuje monitorovanie spotreby energie prenosného počítača počas jeho používania.

Keď ukážete na ikonu batérie, zobrazí sa úroveň nabitia batérie v percentách a plán napájania, ktorý Windows práve používa.

Obrázok ikony batérie, ktorá zobrazuje aktívnu schému napájania a zostávajúci náboj
Ak chcete zobraziť aktívny plán napájania a úroveň nabitia batérie, ukážte na ikonu indikátora stavu batérie.

Poznámka

  • Veľa prenosných počítačov je vybavených viac ako jednou batériou. Ak chcete zobraziť úroveň nabitia jednotlivých batérií, kliknite na ikonu batérie. Ak chcete zobraziť kombinované nabitie batérií , ukážte na ikonu stavu batérie.

Indikátor stavu batérie tiež signalizuje, či je prenosný počítač pripojený do siete, alebo či je napájaný z batérie. Keď je batéria vybitá, indikátor stavu batérie zobrazí upozornenie priamo nad ikonou batérie.

Ikona batérie mení svoj vzhľad na zobrazenie aktuálneho stavu batérie, aby ste mohli vidieť koľko nabitia batérie ešte zostáva. Keď je nabitie batérie vyššie ako dvadsaťpäť percent, ikona batéria je zelená. Keď nabitie batérie dosiahne dvadsaťpäť percent, nad zelenou ikonou batérie sa zobrazí žltý trojuholník s výkričníkom. Keď sa batéria vybije, nad zelenou ikonou batérie sa objaví červený krúžok s bielym znakom „x“.

Keď kliknete na ikonu batérie, indikátor stavu batérie signalizuje aktuálnu úroveň nabitia batérie. Z indikátora stavu batérie môžete počítač prepnúť na iný typ plánu napájania (napríklad z plánu, ktorý optimalizuje výkon systému na plán, ktorý šetrí energiu).

Obrázok indikátora stavu batérie, ktorý zobrazuje schémy napájania a zostávajúci náboj
Indikátor stavu batérie

Ak chcete zmeniť nastavenie plánu napájania alebo vybrať plán napájania, ktorý nie je zobrazený na indikátore stavu napájania, kliknite na položku Ďalšie možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete v téme Indikátor stavu batérie: najčastejšie otázky.

Plány napájania:

Nastavenia napájania v tejto verzii Windows vychádzajú z plánov napájania. Plán napájania je kolekcia hardvéru a systémových nastavení, ktoré spravujú spotrebu energie počítača. Plány napájania môžu pomôcť šetriť energiu, maximalizovať výkonnosť systému, alebo dosiahnuť rovnováhu medzi spotrebovanou energiou a výkonnosťou. Tieto tri predvolené plány napájania—vyvážený, šetrič energie a vysokovýkonný—spĺňajú požiadavky väčšiny používateľov. Môžete zmeniť nastavenia pre každý z týchto plánov, alebo, ak tieto plány nevyhovujú vašim potrebám, môžete vytvoriť svoj vlastný plán napájania použitím jedného z týchto plánov ako východiskového bodu.

Poznámka

  • Výrobca počítača môže poskytnúť ďalšie plány napájania.

Hoci v tejto verzii systému Windows je predvoleným aktívnym plánom vyvážený plán napájania, ako predvolený môžete vybrať aj iný plán napájania. Ak sa rozhodnete predvolený plán napájania zmeniť späť na vyvážený, môžete to urobiť kedykoľvek.

Táto tabuľka popisuje všetky predvolené plány.

Vyvážený:

Tento plán vyvažuje spotrebu energie a výkon systému prispôsobením rýchlosti procesora počítača vašej činnosti.

Šetrič energie:

Tento plán šetrí energiu vášho prenosného počítača znížením výkonu systému. Jeho hlavným cieľom je maximalizovať životnosť batérie.

Vysokovýkonný:

Tento plán poskytuje najvyššiu úroveň výkonu prenosného počítača prispôsobením rýchlosti procesora vašej práci alebo činnosti a maximalizovaním výkonu počítača.

Správa nastavení napájania

Môžete spravovať všetky plány napájania použitím položky Možnosti napájania na kontrolnom paneli. Zmenou rozšíreného nastavenia napájania môžete ďalej optimalizovať spotrebu energie počítača a výkon systému. Bez ohľadu na to, koľko nastavení zmeníte, vždy môžete obnoviť tieto nastavenia na ich pôvodné hodnoty.

Poznámka

  • Výrobca počítača môže poskytnúť ďalšie plány a nastavenia napájania.

Vypnutie počítača použitím tlačidla napájania

V tejto verzii Windows sa počítač dá vypnúť jednoducho. Iba kliknite na tlačidlo Napájanie v ponuke Štart.

Obrázok tlačidla Napájanie
Tlačidlo napájania

Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie počítača: najčastejšie otázky.