Prečo sa príloha v programe Windows Mail nezobrazuje?

Program Windows Mail blokuje určité typy príloh, ktoré sa bežne používajú na šírenie e‑mailových vírusov, napríklad súbory s príponami .exe, .pif a .scr. Ak program Windows Mail zablokuje prílohu e‑mailovej správy, na informačnom paneli sa zobrazí správa s oznámením o zablokovaní a s uvedením zablokovanej prílohy.

Prístup k zablokovaným prílohám je možné povoliť, ale neodporúča sa to. Tento krok by mal vykonať iba skúsený používateľ so spusteným aktualizovaným antivírusovým programom.

Povolenie prístupu k zablokovaným prílohám

  1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

  2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Možnosti.

  3. Kliknite na kartu Zabezpečenie, zrušte začiarknutie políčka Zakázať ukladanie alebo otváranie príloh, ktoré by mohli obsahovať vírus a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

  • Po zmene tohto nastavenia je potrebné zatvoriť a znovu otvoriť všetky otvorené správy obsahujúce zablokované prílohy. Až potom bude možné uložiť alebo otvoriť príslušné prílohy.