Klávesové skratky programu Windows Mail

Pomocou klávesových skratiek môžete vykonávať mnohé úlohy v programe Windows Mail a ovládať ho bez použitia myši. S výnimkou označených prípadov sa klávesové skratky vzťahujú na prácu s e‑mailovými správami a diskusnými skupinami.

Zobraziť všetko

Hlavné okno, okno na zobrazenie správy a okno na odoslanie správy

Ak chcete Stlačte kláves
Ak chcete

Zobraziť témy Pomocníka

Stlačte kláves

F1

Ak chcete

Vybrať všetky správy alebo text v správe

Stlačte kláves

CTRL+A

Hlavné okno a okno na zobrazenie správy

Ak chcete Stlačte kláves
Ak chcete

Odoslať a prijať e‑maily

Stlačte kláves

CTRL+M

Ak chcete

Otvoriť alebo poslať novú správu

Stlačte kláves

CTRL+N

Ak chcete

Otvoriť program Kontakty

Stlačte kláves

CTRL+SHIFT+B

Ak chcete

Odstrániť e‑mailovú správu

Stlačte kláves

DEL alebo CTRL+D

Ak chcete

Odpovedať autorovi správy

Stlačte kláves

CTRL+R

Ak chcete

Odpovedať všetkým

Stlačte kláves

CTRL+SHIFT+R alebo CTRL+G (len v diskusných skupinách)

Ak chcete

Poslať správu ďalej

Stlačte kláves

CTRL+F

Ak chcete

Vyhľadať správu

Stlačte kláves

CTRL+SHIFT+F

Ak chcete

Vytlačiť vybratú správu

Stlačte kláves

CTRL+P

Ak chcete

Prejsť na nasledujúcu správu v zozname

Stlačte kláves

CTRL+>

Ak chcete

Prejsť na predchádzajúcu správu v zozname

Stlačte kláves

CTRL+<

Ak chcete

Zobraziť vlastnosti vybratej správy

Stlačte kláves

ALT+ENTER

Ak chcete

Prejsť na nasledujúcu neprečítanú e‑mailovú správu

Stlačte kláves

CTRL+U

Ak chcete

Prejsť na nasledujúcu neprečítanú konverzáciu v diskusnej skupine

Stlačte kláves

CTRL+SHIFT+U

Hlavné okno

Ak chcete Stlačte kláves
Ak chcete

Otvoriť vybratú správu

Stlačte kláves

CTRL+O alebo ENTER

Ak chcete

Označiť správu ako prečítanú

Stlačte kláves

CTRL+ENTER alebo CTRL+Q

Ak chcete

Presúvať sa medzi zoznamom správ, zoznamom Priečinky (ak je zapnutý) a oknom s ukážkou

Stlačte kláves

TAB

Ak chcete

Prejsť do diskusnej skupiny

Stlačte kláves

CTRL+W

Ak chcete

Rozbaliť konverzáciu diskusnej skupiny (zobraziť všetky odpovede)

Stlačte kláves

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ZNAMIENKO PLUS (+)

Ak chcete

Zbaliť konverzáciu diskusnej skupiny (skryť odpovede)

Stlačte kláves

ŠÍPKA DOPRAVA alebo ZNAMIENKO MÍNUS (-)

Ak chcete

Označiť všetky správy diskusnej skupiny ako prečítané

Stlačte kláves

CTRL+SHIFT+A

Ak chcete

Prejsť na nasledujúcu neprečítanú diskusnú skupinu alebo priečinok

Stlačte kláves

CTRL+J

Ak chcete

Prevziať správy diskusnej skupiny pre čítanie v režime offline

Stlačte kláves

CTRL+SHIFT+M

Ak chcete

Prejsť do priečinka Doručené položky

Stlačte kláves

CTRL+I

Ak chcete

Prejsť do priečinka

Stlačte kláves

CTRL+Y

Ak chcete

Obnoviť správy diskusnej skupiny a hlavičky

Stlačte kláves

F5

Okno so správou — zobrazenie alebo odosielanie

Ak chcete Stlačte kláves
Ak chcete

Zatvoriť správu

Stlačte kláves

ESC

Ak chcete

Vyhľadať text

Stlačte kláves

F3 alebo CTRL+SHIFT+F

Okno so správou — len odosielanie

Ak chcete Stlačte kláves
Ak chcete

Skontrolovať pravopis

Stlačte kláves

F7

Ak chcete

Vložiť podpis

Stlačte kláves

CTRL+SHIFT+S

Ak chcete

Odoslať správu alebo ju zverejniť v diskusnej skupine

Stlačte kláves

CTRL+ENTER alebo ALT+S

Ak chcete

Prepínať medzi kartami Upraviť, Zdroj a Ukážka v zobrazení Upraviť zdroj

Stlačte kláves

CTRL+TAB