Windows Mail: nastavenie konta od začiatku do konca

Nastavenie e-mailu sa trochu podobá na nastavenie nového počítača. Robí sa len raz. Po nakonfigurovaní svojich e-mailových kont v programe Windows Mail sa s tým už nikdy viac nebudete musieť obťažovať, pravdaže, ak si nezaložíte nové e-mailové konto.

Program Windows Mail umožňuje posielať a prijímať správy prostredníctvom viacerých e-mailových kont. Program Windows Mail sa môže nastaviť na fungovanie s mnohými typmi poskytovateľov, od najväčších a najobľúbenejších e-mailových služieb až po najmenšieho poskytovateľa internetových služieb.

Spravovanie viacerých e-mailových kont je zjednodušené, keďže v programe Windows Mail je každé konto uložené vo vlastnom priečinku. Správy zo všetkých svojich e-mailových kont si môžete skontrolovať naraz kliknutím na jediné tlačidlo. Všetky e-mailové kontá si však najskôr musíte po jednom nastaviť v programe Windows Mail.

Obrázok obrazovky internetových kont aplikácie Windows Mail
Do programu Windows Mail môžete pridať viac e-mailových kont a odosielať a dostávať e-maily môžete v rámci všetkých kont z jedného umiestnenia.

Nebuďte zmätení.

Pred nastavením programu Windows Mail zhromaždite pre každé e-mailové konto nasledovné informácie. Počas procesu nastavenia bude treba zadať tieto informácie:

 • e-mailovú adresu a heslo,

 • typ e-mailového servera, ktorý využíva vaša e-mailová služba,

 • adresu serverov používaných poskytovateľom e-mailu pre prichádzajúce a odchádzajúce e-maily.

Väčšina ľudí pozná svoje e-mailové adresy a heslá, ale mnohí sú zmätení, keď majú zadať informáciu o e-mailových serveroch. Je to však veľmi ľahké, ak pred pridávaním kont do programu Windows Mail zhromaždíte od poskytovateľa e-mailu niekoľko základných informácií.

Typy e-mailových serverov

Program Windows Mail podporuje tri typy e-mailových serverov. Nemusíte rozumieť podrobnostiam o týchto typoch serverov, je len potrebné zistiť, ktoré z nich e-mailová služba používa pre prichádzajúce a odchádzajúce e-maily:

 • Servery POP3 (Post Office Protocol 3). Tento typ servera používa väčšina e-mailových služieb a poskytovateľov internetových služieb, hlavne pre osobné e-mailové kontá. Na týchto serveroch sa prichádzajúce e-mailové správy uchovajú, kým ich neskontrolujete, a potom sa prenesú do počítača. Po skontrolovaní e‑mailových správ sa správy zvyčajne odstránia zo servera.

 • Servery IMAP (Internet Message Access Protocol). Tieto servery umožňujú pracovať s e-mailovými správami bez toho, aby ich bolo potrebné prevziať do počítača. Správy sa dajú prezrieť, odstrániť alebo usporiadať priamo na e-mailovom serveri. Kópie zostanú na serveri uložené, až kým ich neodstránite. Server IMAP sa bežne používa pre podnikové e‑mailové kontá.

 • Servery SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Tento server odchádzajúcej pošty sa zaoberá posielaním vašich e-mailových správ na Internet. Server SMTP spracúva len odchádzajúce e-mailové správy a používa sa spolu so serverom prichádzajúcich e-mailov POP3 alebo IMAP.

Servery prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov.

Keď už poznáte typy e-mailových serverov používaných e-mailovými kontami, je treba zistiť adresu serverov prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov. Počas procesu nastavenia je treba do programu Windows Mail zadať adresu každého e-mailového servera. Vybrať sa dá len z dvoch typov serverov prichádzajúcej pošty: POP3 or IMAP.

Obrázok obrazovky nastavenia e‑mailových serverov aplikácie Windows Mail
Pred nastavením e-mailového konta v programe Windows Mail je treba poznať adresu serverov prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov, ktoré používa poskytovateľ internetových služieb.

POP3 je úplne najbežnejší typ servera prichádzajúcich e-mailov pre osobné e-mailové kontá. A SMTP je jediný typ servera odchádzajúcich e-mailov, ktorý funguje s programom Windows Mail, takže normálne ani nemusíte overovať typ servera odchádzajúcej pošty u poskytovateľa e-mailu. Prakticky všetky osobné e-mailové kontá, s výnimkou webového e-mailu, používajú pre odchádzajúce e-maily server SMTP.

Adresy e-mailových serverov mávajú zvyčajne rovnaký formát. Väčšina poskytovateľov internetových služieb (nazvaných v tomto príklade „myisp“) má adresu servera takúto:

 • server prichádzajúcej pošty: pop.myisp.com (alebo imap.myisp.com, ak používajú server IMAP),

 • server odchádzajúcej pošty: smtp.myisp.com

V príklade uvedenom vyššie môžete zvyčajne myisp nahradiť názvom svojho poskytovateľa internetových služieb. Ak tento spôsob nefunguje, overte údaje u poskytovateľa internetových služieb. Otázky o adresách e-mailových serverov patria k najbežnejším otázkam, ktoré poskytovatelia internetových služieb dostávajú, takže zvyčajne mávajú túto informáciu uverejnenú na svojich webových lokalitách v časti venovanej podpore.

Tu sú adresy serverov niektorých najobľúbenejších e-mailových služieb:

 • Yahoo!: pop.mail.yahoo.com (prichádzajúca pošta) a smtp.mail.yahoo.com (odchádzajúca pošta),

 • AOL: imap.aol.com (prichádzajúca pošta) a smtp.aol.com (odchádzajúca pošta),

 • Gmail: pop.gmail.com (prichádzajúca pošta) a smtp.gmail.com (odchádzajúca pošta).

Nakoniec musíte vedieť, či váš server odchádzajúcich e-mailov vyžaduje overovanie, keďže pri nastavovaní nového e-mailového konta v programe Windows Mail nájdete začiarkavacie políčko pre túto informáciu. Ak neviete zistiť odpoveď od poskytovateľa internetových služieb, skúste poslať testovaciu správu pri začiarknutom políčku a ďalšiu po zrušení začiarknutia, aby ste zistili, ktorá možnosť funguje.

Poznámka

 • Niektoré e-mailové služby, ako napr. Yahoo! Mail vyžadujú na prístup pomocou protokolu POP3 nadštandardné prihlásenie (premium).

Webový e-mail a program Windows Live Mail

Mnoho ľudí chce vedieť, či môžu v programe Windows Mail používať službu Windows Live Hotmail. Odpoveď je nie. Program Windows Mail nepodporuje servery HTTP používané službou Hotmail a inými webovými e-mailovými službami.

Kontá Hotmail a iné webové e-mailové kontá však môžete nastaviť, aby fungovali s programom Windows Live Mail. Tým sa umožní ukladať a čítať správy konta Hotmail dokonca aj vtedy, keď nie ste pripojení na Internet.

Program Windows Live Mail obsahuje známe funkcie programu Windows Mail, mailového programu obsiahnutého v systéme Windows Vista, plus nové funkcie, ako napríklad schopnosť automaticky zadať správne nastavenia e-mailových serverov používaných obľúbenými e-mailovými službami vrátane e-mailových služieb Windows Live Hotmail, Yahoo!, AOL a Gmail.

Služba Windows Live Mail funguje aj s e-mailovými službami od iných poskytovateľov e-mailu a poskytovateľov internetových služieb, tieto kontá však budete musieť nakonfigurovať manuálne.

Ak chcete prevziať službu Windows Live Mail, prejdite na webovú lokalitu Windows Live Mail.

Postup

Po zhromaždení požadovaných informácií pre každé e-mailové konto môžete začať s nastavovaním programu Windows Mail. Pridať e-mailové konto v programe Windows Mail môžete nasledovne:

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Kontá.

 3. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  Obrázok obrazovky na výber typu konta aplikácie Windows Mail
  Po kliknutí na tlačidlo Pridať na obrazovke Internetové kontá sa v programe Windows Mail zobrazí otázka, aký typ konta chcete pridať.
 4. Kliknite na položku E-mailové konto, na tlačidlo Ďalej a potom postupujte podľa pokynov.

Keď zadáte všetky informácie pre jedno e-mailové konto, postup zopakujte pre každé e-mailové konto, ktoré chcete nastaviť.

Poznámka

 • Počas nastavovania sa zobrazí výzva na výber zobrazovaného mena. Možno budete chcieť zadať radšej svoje skutočné meno než svoju e-mailovú adresu, keďže toto je meno, ktoré uvidí príjemca, keď mu pošlete e-mailovú správu.

Aj čítanie správ z diskusných skupín

Program Windows Mail umožňuje viac než len posielať e-maily. V programe Windows Mail môžete čítať aj správy z diskusných skupín. Diskusné skupiny sú internetové diskusné fóra, na ktorých sa stretávajú skupiny používateľov so spoločnými záujmami a zhovárajú sa o všetkom od softvéru cez komiksy až po politiku.

Na rozdiel od e-mailových správ, ktoré môže zobraziť iba odosielateľ a určení príjemcovia, správy diskusných skupín sú dostupné pre všetkých používateľov, ktorí zobrazia skupinu, v rámci ktorej boli správy uverejnené. Diskusné skupiny majú medzinárodný rozsah, ich účastníci sa na Internet pripájajú z celého sveta.

Pred zobrazením správ v diskusnej skupine budete potrebovať program diskusných skupín, napríklad program Windows Mail. Ďalšie informácie o čítaní správ diskusných skupín prostredníctvom programu Windows Mail sa nachádzajú v téme Prihlásenie na odber diskusnej skupiny.