Ukážky systému Windows Vista

Obrázok filmového kotúča

Videoukážky s komentárom majú za úlohu poskytnúť vám úvod do používania osobného počítača a operačného systému ‌Windows Vista. Sledujte, ako sú úlohy vykonané na obrazovke a ako je koncept vysvetlený prostredníctvom animácie.