Úprava a tlač fotografií v minulosti vyžadovala tmavú komoru alebo fotolaboratórium — nehovoriac o profesionálnej zručnosti. Až v poslednom desaťročí mali digitálne fotoaparáty a počítače revolučný vplyv na oblasť fotografovania, čo umožnilo komukoľvek upravovať a tlačiť fotografie doma. V tejto kapitole sa naučíte, aké nástroje v systéme Windows môžete používať na prezeranie, triedenie, upravovanie, zdieľanie a tlačenie digitálnych fotografií.

Presúvanie obrázkov z fotoaparátu do počítača

Väčšina digitálnych fotoaparátov ukladá obrázky na pamäťovú kartu flash, napríklad na kartu typu Compact Flash alebo Secure Digital (SD). Po zaplnení kapacity pamäťovej karty obrázkami budete musieť importovať obrázky do počítača. Potom môžete pamäťovú kartu vymazať a znovu ju použiť na uloženie novej série obrázkov.

Existujú dva hlavné spôsoby importovania obrázkov:

 • Priamym pripojením fotoaparátu. Fotoaparát môžete pomocou kábla pripojiť priamo k počítaču pomocou univerzálnej sériovej zbernice (USB). Ak použijete tento spôsob, musíte fotoaparát zapnúť. Pre importovanie obrázkov bude použitá časť kapacity batérie fotoaparátu. Pri pravidelnom importovaní obrázkov budete musieť mať kábel neustále poruke.

  Obrázok kábla USB
  Kábel USB
 • Použitie čítacieho zariadenia pamäťových kariet. Najrýchlejším spôsobom importovania obrázkov je použitie čítacieho zariadenia pamäťových kariet, ktoré musíte kúpiť samostatne. Vytiahnite pamäťovú kartu z fotoaparátu, zasuňte ju do čítacieho zariadenia kariet a pripojte ho do portu USB na počítači. Mnoho počítačov je už vybavených vstavanými čítacími zariadeniami kariet, preto stačí iba zasunúť pamäťovú kartu priamo do počítača.

  Obrázok čítacieho zariadenia pamäťových kariet
  Čítacie zariadenie pamäťových kariet

Nech už použijete ktorýkoľvek spôsob, systém Windows by mal automaticky rozpoznať fotoaparát alebo čítacie zariadenie kariet po ich pripojení (ak sa tak nestane, prečítajte si článok Riešenie problémov s pripojením fotoaparátu alebo Riešenie problémov s pripojením zariadenia USB). Potom použite nasledovný postup:

 1. V dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite na možnosť Importovať obrázky pomocou systému Windows. Systém Windows vyhľadá obrázky na pamäťovej karte.

  Obrázok dialógového okna Automatické prehrávanie
  Toto dialógové okno sa zobrazí vtedy, keď pripojíte fotoaparát alebo čítacie zariadenie kariet k počítaču.
 2. Po vyhľadaní obrázkov vás systém Windows požiada o súhlas s vytvorením značky (slovo alebo výraz, ktorý popisuje skupinu) pre importované obrázky. Ak súhlasíte, zadajte názov značky do poľa Označiť tieto obrázky (voliteľné). Ak obrázky, ktoré by mali byť importované, nemajú žiadne spoločné vlastnosti, tento krok preskočte. Značky pre jednotlivé obrázky môžete pridať kedykoľvek neskôr (pozri časť „Usporiadanie a vyhľadanie obrázkov“ v tomto článku).

  Obrázok dialógového okna Import obrázkov a videa
  Značku môžete pridať k obrázkom po ich importe.
 3. Ak chcete po dokončení importu obrázky z pamäťovej karty odstrániť, pred importom obrázkov v systéme Windows začiarknite políčko Vymazať po importe. Vymazanie pamäťovej karty uvoľní miesto na karte pre ďalšiu skupinu nových obrázkov.

  Obrázok dialógového okna Import obrázkov a videa
  Začiarknite políčko, ak chcete vymazať importované obrázky z pamäťovej karty.

Obrázky sa po importovaní zobrazia v galérii programu Windows Fotogaléria.

Tip.

 • Ak chcete konvertovať klasické fotografie do digitálnej podoby, môžete použiť skener.

Program Windows Fotogaléria a priečinok Obrázky

Program Windows Fotogaléria je nástroj, ktorý je súčasťou operačného systému Windows. Tento nástroj môžete použiť na zobrazenie, usporiadanie, úpravu, zdieľanie a tlač svojich digitálnych obrázkov (vrátane videa). Tento program sa otvorí automaticky po importovaní kolekcie obrázkov. Ak chcete program otvoriť inokedy, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Windows Fotogaléria.
Obrázok programu Windows Fotogaléria
Program Windows Fotogaléria
Program Windows Fotogaléria je navrhnutý tak, aby používal priečinok Obrázky, ktorý je hlavným umiestnením ukladania obrázkov v počítači. Všetky obrázky v priečinku Obrázky — vrátane importovaných obrázkov — sa zobrazia v programe Fotogaléria. Ak chcete otvoriť priečinok Obrázky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.
Obrázok priečinka Obrázky
Priečinok Obrázky

Niektoré funkcie programu Windows Fotogaléria a priečinku Obrázky sú rovnaké. Napríklad v priečinku Obrázky, a rovnako aj v programe Fotogaléria, môžete svoje obrázky prezerať, tlačiť alebo sledovať prezentáciu obrázkov. Pre ktorý z nich sa teda rozhodnúť?

Vo všeobecnosti je pre prácu s obrázkami vhodnejší program Fotogaléria. Tento program umožňuje zobrazenie všetkých obrázkov na jednom mieste a uľahčuje ich prezeranie podľa dátumu, značky a ďalších kritérií. Okrem toho má aj niektoré funkcie, ktoré nemá priečinok Obrázky, napríklad možnosť úpravy expozície a farieb, orezania obrázka alebo odstránenia efektu červených očí.

Prezeranie obrázkov

Program Windows Fotogaléria poskytuje širokú škálu nastavení pre zobrazovanie kolekcií obrázkov. Ak prvýkrát otvoríte program Fotogaléria, uvidíte všetky svoje obrázky a videá. Ak chcete vidieť iba obrázky, kliknite na šípku vedľa nápisu Všetky obrázky a videá a potom kliknite na položku Obrázky.

Obrázok navigačnej tably v programe Windows Fotogaléria
Kliknutím na položku Obrázky sa zobrazí celá kolekcia obrázkov.

Práca s miniatúrami

Program Windows Fotogaléria zobrazuje obrázky ako miniatúry — zmenšené verzie obrázkov v plnej veľkosti. Ak chcete zobraziť maximálny počet miniatúr, kliknutím na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať sa zobrazí okno programu Fotogaléria na celej obrazovke
Veľkosť miniatúr môžete zmeniť kliknutím na tlačidlo LupaObrázok tlačidla Lupa v programe Windows Fotogaléria a posúvaním jazdca nahor alebo nadol. Zmenšením miniatúr môžete svoju rozsiahlu kolekciu obrázkov prezerať rýchlejšie. Zväčšením miniatúr zase uvidíte detaily každého obrázka. Zmena veľkosti miniatúry nemá žiadny priamy vplyv na obrázok v jeho plnej veľkosti.
Obrázok malých a veľkých miniatúr v programe Windows Fotogaléria
Veľké miniatúry (vľavo); malé miniatúry (vpravo)
Ak chcete zobraziť miniatúry v ich strednej veľkosti, kliknite na tlačidlo Predvolená veľkosť miniatúryObrázok tlačidla Predvolená veľkosť miniatúry v programe Windows Fotogaléria.

Ak má miniatúra zmenšenú alebo strednú veľkosť, ukázaním na miniatúru sa zobrazí jej zväčšená ukážka spolu s niektorými informáciami o obrázku.

Obrázok ukážky miniatúry
Ak chcete zväčšiť zobrazenie miniatúry, ukážte na ňu šípkou.

Otáčanie obrázka

Zvislé obrázky sa môžu v programe Fotogaléria otáčať. Ak chcete tieto obrázky otočiť do správnej polohy, kliknite na tlačidlo Otočiť proti smeru hodinových ručičiekObrázok tlačidla Otočiť proti smeru hodinových ručičiek v programe Windows Fotogaléria alebo na tlačidlo Otočiť v smere hodinových ručičiekObrázok tlačidla Otočiť v smere hodinových ručičiek v programe Windows Fotogaléria.
Obrázok miniatúry pred otočením a po otočení
Obrázok pred otočením (vľavo) a po otočení (vpravo)

Zobrazenie obrázka v jeho plnej veľkosti

Dvojitým kliknutím na obrázok sa obrázok zobrazí v takmer celom rozsahu okna programu Fotogaléria. Na pravej strane okna sa na table Informácie zobrazia informácie o obrázku. Na table tiež môžete k obrázku pridať značky (pozrite nižšie uvedenú časť „Pridanie značiek k obrázkom“).

Ak chcete obrázok zobraziť v najväčšom možnom zobrazení, maximalizujte okno programu Fotogaléria. Tablu Informácie môžete zavrieť kliknutím na tlačidlo Zavrieť, ktoré je umiestnené v hornom rohu tably.

Ak chcete zväčšiť iba časť obrázka, kliknite na tlačidlo Lupa a jazdec posúvajte smerom nahor. Keď je obrázok zväčšený, môžete ktorúkoľvek časť obrázka presúvať kurzorom v tvare rukyObrázok smerníka a posúvať tak obrázok podľa potreby. Na štandardné zobrazenie sa vrátite kliknutím na tlačidlo Prispôsobiť veľkosti oknaObrázok tlačidla Prispôsobiť veľkosti okna v programe Windows Fotogaléria.
Obrázok digitálneho obrázka v plnej veľkosti a zväčšeného obrázka
Obrázok v plnej veľkosti (vľavo); priblížený obrázok (vpravo)

Ak sa chcete vrátiť do zobrazenia miniatúr, kliknite na tlačidlo Naspäť do galérie.

Zobrazenie prezentácie obrázkov

Digitálne obrázky môžete zobraziť ako prezentáciu na celej obrazovke, ktorá sa spustí automaticky. Program ponúka na výber množstvo motívov prezentácie, ktoré obsahujú animácie a ďalšie vizuálne efekty. Niektoré témy zobrazia obrázky na obrazovke tak, ako je ukázané na nižšie uvedenom obrázku.

Obrázok prezentácie v programe Windows Fotogaléria
Ukážka prezentácie

Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte požadované obrázky a v spodnej časti programu Fotogaléria kliknite na tlačidlo Prezentácia. Ak nevyberiete žiadny obrázok, prezentácia bude zobrazovať všetky obrázky v aktuálnom zobrazení.

Obrázok tlačidla Prezentácia
Tlačidlo Prezentácia

Pri prehrávaní prezentácie môžete prezentáciu pozastaviť, upraviť rýchlosť prehrávania, posúvať ju dopredu alebo dozadu a tiež vybrať, či sa obrázky budú zobrazovať náhodne alebo postupne. Ovládacie prvky prezentácie zobrazíte posunutím myši do spodnej časti obrazovky. Ak sa ovládacie prvky nezobrazia, kliknutím pravým tlačidlom myši na prezentáciu zobrazíte ponuku.

Obrázok ovládacích prvkov prezentácie
Ovládacie prvky prezentácie

Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves ESC, alebo kliknite na položku Skončiť na ovládacích prvkoch prezentácie.

Poznámky

 • Na zobrazenie motívov prezentácie musí mať počítač vedľajšie skóre indexu výkonu systému Windows pre kategóriu grafiky minimálne v hodnote 3,0. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je index výkonu systému Windows?

 • Niektoré motívy prezentácie sú súčasťou iba vydaní Windows Vista Home Premium a Windows Vista Ultimate.

Usporiadanie a vyhľadanie obrázkov

Ak používate digitálny fotoaparát pravidelne, čoskoro zistíte, že sa vám v počítači nazbierali stovky alebo až tisícky obrázkov. Ak potrebujete nájsť niektorý konkrétny obrázok v kolekcii, pomôžu vám nástroje programu Windows Fotogaléria.

Vyhľadanie obrázkov podľa dátumu

Digitálny fotoaparát označuje obrázky dátumom ich snímania. Program Fotogaléria pomocou týchto informácií automaticky ukladá obrázky podľa dátumu. V takom prípade môžete prehľadávať obrázky podľa roku, mesiaca alebo dňa ich snímania.

Ak chcete vyhľadať obrázky podľa dátumu, na navigačnej table (ľavá tabla) programu Fotogaléria kliknite na rok, mesiac alebo deň pod položkou Dátum zosnímania. Zobrazia sa všetky obrázky zosnímané vo vybranom časovom období.

Obrázok filtra Dátum zosnímania na navigačnej table programu Windows Fotogaléria
Zobrazenie obrázkov podľa časového obdobia kliknutím na rok, mesiac alebo deň ich zosnímania

Ďalšie informácie nájdete v článku Vyhľadanie obrázkov podľa dátumu.

Pridanie značiek do obrázkov

Program Windows Fotogaléria môžete použiť na pridanie značiek do obrázkov — zmysluplné slová alebo frázy, ktoré popisujú obsah obrázka alebo miesto jeho zosnímania. Označením obrázkov uľahčíte ich vyhľadanie v budúcnosti, pretože môžete jednoduchšie zobraziť všetky obrázky, ktoré majú príslušnú značku.

Ak sa vám zdá, že pridávanie značiek je veľmi zdĺhavá práca, nemajte obavy — značky môžete pridať jednoducho do celej kolekcie obrázkov. Napríklad značku „Narodeniny“ môžete pridať naraz do 20 alebo 30 obrázkov z narodeninovej oslavy. Ak chcete pridať značky k obrázkom, postupujte nasledovne:

 1. V programe Fotogaléria vyberte obrázky, ktoré chcete označiť. Ak chcete vybrať viac obrázkov, pri klikaní na požadované obrázky podržte stlačený kláves CTRL.

 2. Kliknite na tlačidlo InformácieObrázok tlačidla Informácie v programe Windows Fotogaléria. Otvorí sa tabla Informácie.
 3. Na table Informácie kliknite na položku Pridať značky, do poľa zadajte názov značky a stlačte kláves ENTER. Značka bude pridaná do všetkých vybratých obrázkov. Môžete pridať toľko značiek, koľko potrebujete.

  Obrázok zobrazujúci pridanie značiek do štyroch obrázkov použitím informačného okna
  Vyberte obrázky a na table Informácie zadajte pre ne značky.

Ak ste značky vytvorili už predtým, nemusíte ich teraz zadávať. (Vytvorené značky sa zobrazia, ak na navigačnej table programu Fotogaléria kliknete na šípku vedľa položky Značky.) Ak chcete pridať existujúcu značku do obrázka, presuňte jeden alebo aj viac obrázkov na značku tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Obrázok zobrazujúci pridanie značky na navigačnej table presunutím obrázka k značke
Presunutím obrázkov na značku pridáte túto značku k obrázkom.

Vytvorte si zvyk označovať obrázky hneď po ich importovaní do počítača. Tak sa vám nestane, že po sebe zanecháte nedokončenú prácu, čo sa týka označovania obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v článkoch Označovanie obrázkov pre ich ľahšie vyhľadávanie a Tipy pre usporiadanie obrázkov.

Vyhľadanie obrázkov podľa značky

Ak ste už raz v programe Fotogaléria priradili k obrázkom značky, je jednoduché opäť ich nájsť. Stačí zadať značku do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa všetky obrázky, ktoré majú príslušnú značku. V nižšie uvedenom príklade sa po zadaní slova Zvieratá vyhľadajú všetky obrázky so značkami, ktoré obsahujú slovo „Zvieratá“. Ak majú niektoré obrázky slovo „zvieratá“ v názve súboru, zobrazia sa tiež.

Obrázok zobrazujúci vyhľadávanie obrázkov zadaním do poľa Hľadať
Vyhľadanie obrázkov so značkami zadaním položky do poľa Hľadať

Ak si neviete spomenúť, aké značky ste vytvorili, kliknutím na ľubovoľnú značku v zozname Značky sa zobrazia všetky obrázky s touto značkou.

Obrázok zoznamu Značky
Zoznam značiek

Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie obrázka v počítači.

Úprava obrázkov

Nie je také jednoduché zosnímať dokonalý obrázok. Preto program Windows Fotogaléria obsahuje užitočné nástroje na retušovanie fotografií. Ak chcete tieto nástroje použiť, na paneli nástrojov kliknite na tlačidlo Opraviť a kliknite na jeden z príkazov v okne pre úpravy:

 • Automatická úprava Automaticky optimalizuje jas, kontrast a farebnú vyváženosť obrázkov.

 • Úprava expozície Manuálna úprava jasu a kontrastu. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava jasu a kontrastu obrázka.

 • Úprava farby. Manuálna úprava teploty, tónu alebo sýtosti farieb. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava farieb v obrázku.

 • Orezanie obrázka Orežte obrázok, ak z neho chcete odstrániť rušivé prvky, vyzdvihnúť určitú scénu alebo zmeniť jeho rozmery. Ďalšie informácie nájdete v téme Orezanie obrázka.

 • Odstránenie efektu červených očí Odstráňte efekt červených očí spôsobený odrazom blesku v očiach. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie efektu červených očí z obrázka.

Obrázok digitálneho obrázka pred orezaním a po orezaní
Obrázok označený pre orezanie (vľavo); obrázok po orezaní (vpravo)

Experimentovať môžete ľubovoľne, pretože vždy môžete vrátiť späť urobené zmeny a obnoviť pôvodný stav. Ďalšie informácie nájdete v téme Tipy na úpravu obrázkov.

Zdieľanie obrázkov

Zdieľanie digitálnych obrázkov znamená sprístupniť ich ďalším ľuďom tak, aby ich mohli prezerať vo svojich počítačoch. Najpoužívanejší spôsob zdieľania je posielanie obrázkov na webovú lokalitu alebo ich odosielanie e‑mailom.

Webové lokality pre zdieľanie fotografií

Jedným zo spôsobov, ako zdieľať digitálne obrázky s inými osobami, je ich odovzdanie (kopírovanie) na webovú lokalitu. Pozvaní priatelia alebo príbuzní môžu navštíviť webovú lokalitu a pozrieť si vaše fotoalbumy. Väčšina lokalít na zdieľanie fotografií umožňuje zdieľanie a ukladanie obrázkov bez poplatkov. Uvedomte si, že niektoré lokality môžu vaše obrázky odstrániť, ak si do určitého času na lokalite nekúpite nejaké materiály alebo darčeky. Nezabudnite si preto prečítať politiku lokality.

Zdieľanie obrázkov cez e‑mail

Ďalším spôsobom zdieľania obrázkov je e‑mail. Ak chcete pridať obrázky do e‑mailovej správy, môžete použiť program Windows Fotogaléria. Program Fotogaléria môže obrázky automaticky komprimovať (redukovať veľkosť ich súborov) tak, že e‑maily budú doručené oveľa rýchlejšie a obrázky zaberú menej miesta v počítači príjemcu. Pôvodné obrázky ostanú nezmenené.

Ak chcete odoslať obrázky e‑mailom, v programe Windows Fotogaléria vyberte obrázky a na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo E‑mail. V dialógovom okne Priložiť súbory vyberte veľkosť obrázka (stredná predvolená veľkosť by mala vyhovovať) a kliknite na tlačidlo Priložiť.

Obrázok dialógového okna Priložiť obrázky a súbory
Výber veľkosti obrázka pre e‑mail

Systém Windows otvorí novú e‑mailovú správu v e‑mailovom programe (predvolene ním je program Windows Mail). (Ďalšie informácie o tom, ako zmeniť e-mailového klienta, nájdete v téme Zmena predvoleného e‑mailového programu.) Vybraté obrázky sa pridajú do správy.

Obrázok digitálneho obrázka priloženého k e‑mailovej správe
Obrázok pripojený k e‑mailovej správe

Ak chcete odoslať obrázok, vložte e‑mailové adresy príjemcov, zadajte predmet a napíšte stručnú správu. Kliknite na tlačidlo Odoslať. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname pracovať s e‑mailom a Posielanie obrázkov alebo videa e‑mailom.

Tip.

 • Obrázky môžete odosielať e‑mailom aj z priečinka Obrázky. Kliknite na obrázky, ktorý chcete odoslať a na paneli nástrojov kliknite na položku E‑mail.

Tlač obrázkov

V tejto časti sú vysvetlené tri základné spôsoby tlače. Všeobecné informácie o tlači nájdete v téme Začíname tlačiť.

Použitie domácej tlačiarne

Ak máte doma tlačiareň, môžete tlačiť svoje vlastné fotografie. Atramentové alebo farebné sublimačné tlačiarne dokážu na špeciálny papier vytlačiť farebné fotografie vysokej kvality. Mnoho z nich má vstavané čítacie zariadenia pamäťových kariet a malé obrazovky LCD a môžu tlačiť fotografie bez toho, aby ste museli použiť počítač.

Obrázok atramentovej tlačiarne
Atramentová tlačiareň

Fotografie z počítača môžete tlačiť viacerými spôsobmi. Môžete tlačiť jednotlivé obrázky, viac obrázkov na jednu stranu alebo tlačiť informačný hárok (mriežka miniatúrnych obrázkov pre jednoduchý prehľad).

Ak chcete vytlačiť obrázky pomocou programu Windows Fotogaléria, vyberte obrázky ktoré chcete tlačiť. Na paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo Tlačiť a potom na tlačidlo Tlačiť. V dialógovom okne Tlač obrázkov vyberte možnosti tlače a kliknite na tlačidlo Tlačiť. Ďalšie informácie nájdete v článku Tlač obrázkov: najčastejšie otázky.

Obrázok okna Tlačiť obrázky
Okno Tlač obrázkov

Objednávanie výtlačkov online

Domáce tlačiarne sú vyhovujúce a umožňujú rýchlu tlač. Ak však chcete šetriť výdavky a starosti s nákupom náplní a papiera, porozmýšľajte nad využitím fotoslužby online. Tieto služby umožňujú odovzdanie (kopírovanie) obrázkov na webovú lokalitu. Z nich si môžete objednať výtlačky rôznych veľkostí a zaplatiť ich kreditnou kartou. Hotové výtlačky potom budú poslané poštou k vám domov alebo do kancelárie.

Jednou z výhod fotoslužieb online je rozsah produktov, ktoré ponúkajú. Okrem bežných fotografií môžete objednať tričká podľa vlastného návrhu, blahoželania, kalendáre, hrnčeky, plagáty, podložky pod myš a ďalšie—všetko s obrázkami podľa vášho výberu. Okrem toho, tieto lokality ponúkajú služby zdieľania fotografií (pozrite odsek Zdieľanie obrázkov vyššie).

Obrázky môžete objednať aj priamo z programu Windows Fotogaléria alebo z priečinka Obrázky. Ďalšie informácie nájdete v téme Objednanie výtlačkov obrázkov online.

Získajte výtlačky u predajcu

Ak potrebujete výtlačky rýchlo a nemáte tlačiareň, môžete vziať pamäťovú kartu z fotoaparátu do obchodu, ktorý ponúka služby tlače digitálnych fotografií. Tieto službu ponúkajú obchody, ktoré predávajú fotoaparáty, supermarkety a dokonca aj niektoré drogérie alebo lekárne. Niektoré predajne ponúkajú samoobslužné fotostánky, v ktorých môžete za niekoľko minút svoje obrázky upraviť, orezať a vytlačiť.

Zálohovanie obrázkov

Ak používate digitálny fotoaparát, pravdepodobne sa vám za niekoľko rokov nahromadila zbierka tisícov obrázkov. Tieto obrázky zaberajú vzácnu pamäť a v prípade zlyhania pevného disku počítača by bola ich strata nenahraditeľná. Preto je dôležité urobiť zálohu svojich obrázkov a uložiť ju na iné miesto. Obrázky môžete uložiť na disk DVD alebo CD, alebo na externý pevný disk, alebo použiť internetovú službu pre ukladanie súborov.