Písanie e‑mailovej správy

Napísanie e‑mailovej správy je podobné písaniu v textovom procesore. Po dopísaní správy zadáte do príslušných polí e‑mailovú adresu príjemcu a predmet správy a správa je pripravená na odoslanie.

Ak chcete odosielať e‑mailové správy, musíte mať vytvorené e‑mailové konto v programe Windows Mail.

 1. Otvorte program Windows Mail kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, na položku Všetky programy a na položku Windows Mail.

 2. V ponuke Súbor ukážte na položku Nový a potom kliknutím na položku Poštová správa otvorte okno na vytvorenie novej správy.

 3. Do poľa Komu zadajte e‑mailovú adresu každého z hlavných príjemcov. Do poľa Kópia zadajte e‑mailovú adresu ďalších príjemcov, ktorým chcete zaslať kópiu e‑mailu. Pri odosielaní správy na viaceré adresy je potrebné oddeliť adresy bodkočiarkou.

 4. Do poľa Predmet zadajte predmet správy.

 5. Kliknite do hlavného okna správy a napíšte správu.

 6. Po dokončení správy vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete správu odoslať hneď, kliknite na tlačidlo Odoslať.

  • Ak chcete správu odoslať neskôr, v ponuke Súbor kliknite na položku Odoslať neskôr.

   Správa bude odoslaná pri najbližšom kliknutí na tlačidlo Odoslať a prijať.

Tip

 • Pri písaní dlhých správ, ktoré chcete dokončiť neskôr, môžete správu kedykoľvek uložiť. Správu uložíte kliknutím na položku Uložiť v ponuke Súbor. Uložené a neodoslané správy sa nachádzajú v priečinku Koncepty.