Tieto informácie sa týkajú programov Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Ak odpoviete „áno“ na niektorú z nasledujúcich otázok, počítač môže byť napadnutý vírusom.

Pracuje počítač príliš pomaly? Častým prejavom napadnutia počítača vírusom je výrazné zníženie jeho výkonu. Pokles výkonu však môže byť zapríčinený aj inými dôvodmi, napríklad potrebou defragmentácie pevného disku, potrebou väčšej pamäte (RAM) alebo prítomnosťou programov typu spyware alebo adware. Ďalšie informácie o spyware sa nachádzajú v téme Zisťovanie napadnutia počítača programami typu spyware.

Zobrazujú sa v počítači neočakávané správy, alebo sa programy spúšťajú automaticky? Niektoré vírusy môže spôsobiť poškodenie systému Windows alebo niektorých programov. Výsledkom poškodenia môže byť neočakávané zobrazovanie správ, automatické spúšťanie alebo zatváranie programov alebo náhle vypínanie systému Windows.

Pracuje modem alebo pevný disk neobvykle dlho? Niektoré e-mailové vírusy pracujú tak, že odosielajú množstvo svojich kópií prostredníctvom e-mailu. Svedčí o tom neustále svietiaca kontrolka širokopásmového alebo externého modemu. Druhým ukazovateľom môže byť zvuk neustále pracujúceho pevného disku v počítači. Nemusí to vždy znamenať, že v počítači je vírus. Keď sa však tieto prejavy spoja s ďalšími problémami, môže to znamenať vírusovú infekciu.

Ak chcete skontrolovať, či v počítači nie je vírus, prehľadajte ho antivírusovým programom. Nové vírusy sa objavujú denne, preto je dôležité zabezpečiť aktualizáciu antivírusového programu. Ďalšie informácie o zabezpečení počítača sa nachádzajú na stránke Zabezpečenie doma na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.