Nastavenie hlasitosti zvuku

Väčšina reproduktorov má ovládacie prvky na nastavenie hlasitosti, ale celkovú úroveň hlasitosti zvuku môžete ovládať aj prostredníctvom systému Windows. Pozrite sa, ako na to:

Zobraziť všetko

Nastavenie úrovne hlasitosti zvuku pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na položku Zvuk a zvukové zariadenia otvorte dialógové okno Zvuk a zvukové zariadenia – vlastnosti. Kliknite na kartu Hlasitosť. Prejdite k jazdcu Hlasitosť zariadenia a presuňte šípku na požadovanú úroveň hlasitosti zvuku.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť v okne Ovládací panel.

Nastavenie úrovne hlasitosti zvuku pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Zvuk a zvukové zariadenia a potom stlačte kláves Enter.

  3. Na karte Hlasitosť v dialógovom okne Zvuk a zvukové zariadenia – vlastnosti nastavte funkciu Hlasitosť zariadenia. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stláčajte kláves so šípkou doprava. Ak chcete znížiť hlasitosť, stláčajte kláves so šípkou doľava. Potom stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.