Zmena nastavenia myši

Každá myš má hlavné a vedľajšie tlačidlo. Hlavné tlačidlo myši (zvyčajne ide o ľavé tlačidlo) slúži na výber položiek a klikanie na položky, prechod kurzora do dokumentu a posúvanie položiek. Vedľajšie tlačidlo myši (zvyčajne ide o pravé tlačidlo) slúži na zobrazenie ponuky úloh alebo možností, ktoré sa menia v závislosti od toho, na čo kliknete. Ak ste ľavák, môžete funkcie oboch tlačidiel zameniť a používať pravé tlačidlo myši ako hlavné tlačidlo. Pozrite sa, ako na to:

Zobraziť všetko

Zmena nastavenia pomocou myši

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, kliknite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel.

  3. Kliknutím na ikonu Myš otvorte dialógové okno Myš – vlastnosti. Kliknutím na kartu Tlačidlá zobrazte časť okna Konfigurácia tlačidiel. Začiarknite políčko Zmeniť hlavné a vedľajšie tlačidlo. Kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť v okne Ovládací panel.

Zmena nastavenia pomocou klávesnice

  1. Zobrazte ponuku Štart stlačením klávesov Ctrl+Esc (alebo klávesu s logom Windows). Potom stlačením klávesu A otvorte okno Ovládací panel.

  2. Skontrolujte, či sa okno Ovládací panel zobrazuje v klasickom zobrazení, v ktorom sa zobrazujú všetky ikony okna Ovládací panel. Ak to tak nie je, stláčaním klávesu Tab prejdite na prepojenie Prepnúť na klasické zobrazenie na ľavej table okna Ovládací panel a potom ho vyberte stlačením klávesu Enter. Pomocou klávesov so šípkou prejdite k ikone Myš a potom stlačte kláves Enter.

  3. V dialógovom okne Myš – vlastnosti prejdite na kartu Tlačidlá, na ktorej sa nachádza časť okna Konfigurácia tlačidiel. Stlačením klávesu Z začiarknite políčko Zmeniť hlavné a vedľajšie tlačidlo. Potom stlačte kláves Enter.

  4. Stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno Ovládací panel.